fbpx
Search
Nastavenie filtra
Iba presné zhody
Hľadanie v názve
Hľadajte v texte

Ako začať investovať?

Máte záujem investovať, no neviete ako začať?

Vyspovedali sme človeka, ktorý má dlhoročné skúsenosti s výberom stratégií a správou klientských portfólií, nášho obchodného riaditeľa Roberta Obernauera. Položili sme mu základné otázky, na ktoré každý investor potrebuje odpoveď.

Ako začať investovať ešte dnes?

Predtým ako začnete investovať, musíte zistiť aký je váš investičný profil. Investičný profil sa určuje na základe niekoľkých faktorov – vek, investičný cieľ, znášanlivosť voči riziku a ďalšie dôležité informácie.

Dnes sa spoločne pozrieme na faktory, ktoré vytvárajú profil klienta, na jednotlivé investičné stratégie a produkty, ktoré do týchto stratégií spadajú. Po zistení investičného profilu zistíte, ktoré nástroje sú pre vás vhodné a môžete začať investovať.

Aké faktory rozhodujú o tom, do čoho by mal investor investovať?

Evidujeme 6 základných faktorov, ktoré vytvárajú profil klienta. Rozoberme si ich bližie.

Prvým je vek.

Vek je veľmi kľúčový pri investovaní. Mladý investor má dostatok času na zhodnotenie a vybudovanie svojho majetku. To znamená, že si môže dovoliť viac riskovať a investovať aj do volatilnejších (rizikovejších) nástrojov.

Ak je človek už v pokročilom veku svojho života, tak nemá toľko času ako mladý investor. Preto by sa mal skôr zamerať na konzervatívnejšie nástroje a udržiavať hodnotu svojho majetku nad infláciou. Konzervatívne nástroje sú menej volatilné a tým aj menej rizikové. Samozrejme môže investovať aj do volatilnejších nástrojov ako sú akcie, avšak iba s časťou majetku, ktorého strata neohrozí jeho životný štandard.

Druhým faktorom je investičný cieľ.

Aký je dôvod vašej investície? Čo chcete investíciou dosiahnuť? Zamyslite sa, na čo v budúcnosti prostriedky použijete. Investičným cieľom môže byť napríklad cestovanie, peniaze pre deti na štúdium, kúpa nehnuteľnosti, zhodnotenie majetku a pod.

Tretím faktorom je časový horizont.

Musíte si povedať, na aké časové obdobie ste schopný peniaze investovať. Počítajte s tým, že investícia je dlhodobá záležitosť. Niektoré nástroje majú fixný časový horizont a výber finančných prostriedkov pred dosiahnutím tohto horizontu môže byť sankciovaný.

Časový horizont sa pohybuje od 1 roku. Strednodobý horizont je od 5 do 10 rokov. Dlhodobý je 10 a viac rokov.

Štvrtým faktorom je výška investície.

Akými finančnými prostriedkami disponujete a akú časť z toho ste ochotný investovať? Výška investície sa odráža aj od toho, či chcete investovať jednorázovo alebo pravidelne. Pri jednorázovej investícii napríklad do riadeného portfólia sa pohybuje od 10 000 Eur. Pri pravidelnej investícií do RP fondov od 100 Eur. Záleží to od vašich preferencií a výšky vašich prostriedkov.

Piatym faktorom je očakávané zhodnotenie/výnos.

Aké zhodnotenie očakávate? Ak chcete investíciou zhodnotiť vaše peniaze nadštandardne, tak sú pre vás vhodné dynamické stratégie, v ktorých je vysoký potenciál nadštandardného zhodnotenia, avšak aj vyššie riziko straty investície. Ak vám stačí nízke zhodnotenie, investujte do konzervatívnych alebo vyvážených produktov, kde je nižší výnos, ale aj nízke riziko.

Šiestym faktorom je strach zo straty – odolnosť voči riziku.

Investovanie je spojené s rizikom straty. Čím viac od investície očakávate, tým vyššie je riziko straty. Vtedy je dôležité vedieť ako naň reagovať.

Uvediem príklad. Stáva sa, že trhy začnú klesať a peniaze investora sa dostávajú do záporných hodnôt. Investor sa vyľaká a predá investíciu pod cenu. Koná pod emočným tlakom. Pokles jeho investície je len dočasný, avšak on nie je schopný znášať taký nátlak. Preto je potrebné, zvážiť riziko-výkonnostný profil klienta, pre tým ako investuje, aby miera rizika nebola vyššia ako jeho znesiteľná hranica.Odolnosť voči riziku zistíme rozhovorom s klientom, zistením investičného cieľa a vyplnením investičného dotazníka.

Investujte aj vy s výnosom, ktorý sa len tak nevidí

Aké sú profily investora a príslušné vhodné investičné nástroje?

Na základe všetkých vyššie-uvedených faktorov vyhodnotíme celkový profil klienta/investora – či je klient konzervatívny, vyvážený alebo dynamický. Postupne Vám predstavíme každý profil investora a uvedieme príkladovú situáciu, ktorá Vám pomôže pri pochopení jednotlivých stratégií a tak sa priblížite k predstave ako začať investovať.

1. Konzervatívny klient

Konzervatívna stratégia

Konzervatívny klient je klient, ktorý sa obáva straty investície. Aj malá strata je pre neho neprijateľná. Nechce investovať na dlhú dobu, má rád peniaze po ruke. Chce ochrániť peniaze pred znehodnotením infláciou a udržať ich hodnotu.

Pomer akcií a konzervatívnych nástrojov v stratégií je nastavený:

  • 30 % dynamické nástroje
  • 70 % konzervatívne nástroje

Príkladová situácia konzervatívneho investora

60-ročný pán, ktorý chce udržať hodnotu svojho majetku. Chce investovať 15 000 Eur na dobu 2 rokov. Očakáva zhodnotenie od 5 % p.a.. Nechce riskovať žiadnu stratu.

*Klient je v pokročilom veku, neočakáva nadštandardné zhodnotenie a nerád riskuje.

Konzervatívny klient

Odporúčané produkty

Riadené portfólio VALUE

Konzervatívna možnosť investovania do ETF s podkladovím aktívom štátnych dlhopisov a ETF zlata, s predpokladaným cieľovým výnosom od 3,5 % p.a..

Fond-portfólio Blue Bird

Portfólio Blue Bird je zložené z podielového fondu akcií, fondu štátnych dlhopisov a fondu korporátnych dlhopisov. Predpokladaný cieľový výnos je od 3 % p.a..

Konzervatívne ETF portfólio 30/70

Portfólio investuje do 7 akciových ETF fondov a 2 konzervatívnych ETF fondov. Váhy portfólia sú nastavené 30 % akciová zložka a 70 % konzervatívna zložka. Predpokladaný cieľový výnos je od 4 % p.a..

2. Vyvážený klient

Vyvážená stratégia

Vyvážený klient je klient, ktorý chce dosiahnuť vyššie zhodnotenie ako konzervatívny klient, ale taktiež nerád riskuje. Jeho znášanlivosť voči strate je nízka. Plánuje investovať na 5 a viac rokov. Očakáva zhodnotenie do 10 % p.a.. Chce ochrániť peniaze pred znehodnotením infláciou a mierne zvýšiť ich hodnotu.

Pomer akcií a konzervatívnych nástrojov v stratégií je nastavený:

  • 70 % dynamické nástroje
  • 30 % konzervatívne nástroje

Príkladová situácia vyváženého investora

27-ročná žena, ktorá chce udržať hodnotu svojho majetku. Chce investovať 12 000 Eur na dobu 6 rokov. Očakáva zhodnotenie od 5,5% p.a.. Je ochotná podstúpiť len nízke riziko.

*Klientka je mladá, avšak nerada riskuje. Očakáva nadinflačné zhodnotenie.

Vyvážený klient

Odporúčané produkty

Riadené portfólio BALANCE

Portfólio je zložené z amerických najvýkonnejších spoločností ako sú napríklad Apple, Amazon, Microsoft a pod. Konzervatívnu zložku portfólia tvorí ETF fond, ktorý kopíruje vývoj štátnych dlhopisov krajín eurozóny a ETF s podkladovým aktívom zlata.

Fond-portfólio Gold Way

Portfólio investuje 100 % do zmiešaných ETF fondov. Je tvorené dvomi fondami. Oba sú investované do portfólia s nižšou volatilitou, avšak so zaujímavým nadinflačným výnosom. Predpokladaný cieľový výnos je od 5,5 % p.a..

Vyvážené ETF portfólio 60/40

Portfólio investuje do 7 akciových ETF fondov a 2 konzervatívnych ETF fondov. Váhy portfólia sú nastavené 60 % akciová zložka a 40 % konzervatívna zložka. Predpokladaný cieľový výnos je od 5,5 % p.a..

3. Dynamický klient

Dynamická stratégia

Človek, ktorý očakáva z investície najvyšší možný zisk a je ochotný akceptovať vyššie riziko volatility. Poklesy na trhoch vníma ako príležitosti na novú investíciu, čím vo výsledku dosahuje maximalizovanie ziskov.

Pomer akcii a konzervatívnych nástrojov v stratégií je nastavený:

  • 100% dynamické nástroje

Príkladová situácia dynamického investora

30-ročný muž, ktorý chce investovať 20 000 Eur na štúdium pre svoje novonarodené dieťa. Časový horizont je 15 rokov. Očakáva zhodnotenie od 10% p.a.. Nebojí sa riskovať.

*Klient je mladý a nemá problém s rizikom straty. Očakáva nadštandardné zhodnotenie.

Dynamický klient

Odporúčané produkty

Riadené portfólio PROFIT

Portfólio investuje 100 % do akcií svetoznámych spoločností. Zdroj zhodnotenia portfólia tvorí kapitálový výnos, dividendový výnos a výnos z pohybu menových párov. Portfólio je riadené portfólio manažérom a dosiahlo zhodnotenie 34,39 % za rok 2021.

Fond-portfólio Pink Tulip

Portfólio je vytvorené z piatich akciových fondov, ktoré boli založené minimálne pred ôsmimi rokmi. Pri týchto fondoch vieme zodpovedne vyhodnotiť ich riziko-výkonnostný profil. Predpokladaný cieľový výnos je od 10 % p.a..

Dynamické ETF portfólio 100/0

Portfólio investuje do 6 akciových ETF fondov. Váhy portfólia sú nastavené 100 % akciová zložka a 0 % konzervatívna zložka. Predpokladaný cieľový výnos je od 10 % p.a..

Investujte aj vy a udržte hodnotu vašich peňazí

Sme tu pre vás. Je iba na vás, či sa rozhodnete pre nás.

V tomto článku sme Vám chceli ukázať, ako začať investovať a na základe čoho si vybrať správnu investičnú stratégiu. Po výbere stratégie Vám stačí založiť si účet a investovať.

Ako začať investovať?

Zanechajte nám kontakt a náš Wealth Manager Vám odpovie na otázky a s celým procesom otvorenia účtu a investovania.

Urobte prvý krok k svojim vysokým výnosom. Pomôžeme Vám. Nezáväzne.

Zanechajte nám kontakt a náš Wealth Manager Vám nezáväzne odpovie na otázky a poradí s výberom investičnej stratégie vhodnej priamo pre Vás. Všetko úplne bezplatne a nezáväzne