fbpx
Search
Nastavenie filtra
Iba presné zhody
Hľadanie v názve
Hľadajte v texte

Pre skúsenejších investorov

Investovanie do derivátu

Certifikáty

Investičný certifikát je cenný papier zaradený do kategórie derivátov. Investičných certifikátov je mnoho druhov. Medzi obľúbené na slovenskom trhu sú predovšetkým certifikáty, kde emitent „garantuje“ vrátenie istiny, pričom investor využíva výhody investovania, napríklad rast akcií akciových trhoch. Certifikát si spravidla môžete kúpiť len od emitenta.

Variability výnosu

Podľa typu certifikátu sa dá zarobiť, cez zisk z rastu akcií na burze alebo cez fixný výnos stanovený emitentom už na začiatku.

Istota

Istina môže byť garantovaná emitentom, alebo emisnými podmienkami.

Investičný horizont

Certifikát sa spravidla vytvára na pevne stanovenú dobu. Výhodou je, že viazanosť je nastavená len na niekoľko mesiacov.

Podľa vaších možností

Emitent sa môže rozhodnúť, že vydá emisiu certifikátov aj v nízkej cene napríklad 100,- EUR/certifikát. Tým sa stávajú certifikáty dostupné v podstate všetkým investorom.

Vhodný pre skúsenejších investorov

Pri vyhodnocovaní investičných kritérií výnos, riziko, likvidita môžeme certifikáty zaradiť medzi nástroje vhodné pre skúsenejších investorov.

Upozornenie na riziká

Tento investičný prieskum slúži, len na informačné účely a informácie v ňom uvedené nie sú investičným poradenstvom alebo osobným odporúčaním. Investičná stratégia uvedená v tomto investičnom prieskume nemusí byť vhodná alebo primeraná pre každého klienta, alebo potenciálneho klienta, a to v závislosti od jeho znalostí a skúseností v oblasti investícií týkajúcich sa predmetnej investičnej stratégie, jeho finančnej situácie vrátane schopnosti znášať straty, a od jeho odolnosti voči riziku a investičných cieľov.

Pokiaľ Vás zaujal variant investície do certifikátov, radi Vám pomôžeme.

Kontaktujte nás ešte dnes a spoločne preberieme možnosti.

Máte viac otázok ohľadne investovania?

Zanechajte nám kontakt. Naši profesionáli vás budú čoskoro kontaktovať a radi vám odpovedia na všetky vaše otázky.