fbpx
Search
Nastavenie filtra
Iba presné zhody
Hľadanie v názve
Hľadajte v texte

Investovanie do akcií

Bezkonkurenčné zhodnotenie a odborné spravovanie vašich investícií

Odporúčaný horizont

3+ roky

Predpokladaný cieľový výnos

od 10% p.a.

Výnos za rok 2021

34,39%

Aktívne riadené portfólio s názvom PROFIT je investičný produkt zložený z akcií a určený pre klientov, ktorí uprednostňujú portfólio manažéra na spravovanie majetku a očakávajú nadštandardné zhodnotenie.

Portfólio PROFIT znamená pravidelnú a komplexnú starostlivosť o majetok klienta prostredníctvom investičnej služby „riadenie portfólia“. Úlohou portfólio manažéra je za vopred určenej investičnej stratégie vyhľadávanie vhodných investičných príležitostí, sledovanie diania na finančných trhoch a dlhodobé nadštandardné zhodnocovanie majetku klienta.

Investovanie do akcií je určené pre klientov, ktorí hľadajú:

Profit

Dynamické portfólio PROFIT vs S&P500: Od prvotnej investície (26.08.2020) do 31.01.2023 (prepočítané do meny EUR):

Zdroj informácií: IEX cloud, EOD. Údaje sa týkajú reálnej čistej výkonnosti v minulosti a výkonnosť v minulosti nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Všetky výnosy sa prepočítavajú z meny USD na menu EUR a návratnosť sa môže zvýšiť alebo znížiť v dôsledku menových výkyvov, pričom výkonnosť je meraná ku koncu každého dňa, na základe uzatváracích cien aktív na príslušných burzách. Daňové zaobchádzanie závisí od jednotlivých pomerov každého klienta a môže sa v budúcnosti zmeniť.

Na akom princípe funguje aktívne riadené portfólio PROFIT?

Máte záujem o investovanie do dynamického portfólia PROFIT?

Výkonnosť portfólia

Porovnanie simulovanej kumulatívnej celkovej percentuálnej výkonnosti dynamického portfólia PROFIT (vyššia krivka) a indexu S&P 500 (dolná krivka) od 26.8.2015 do 26.8.2020.

Zdroj informácií: IEX cloud, EOD. Údaje sa týkajú hrubej simulovanej výkonnosti v minulosti a výkonnosť v minulosti nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Hrubá simulovaná výkonnosť v minulosti pre portfólio bola vypočítaná z prvotného vkladu na začiatku prezentovaného obdobia, pričom zastúpenie jednotlivých aktív v portfóliu bolo určené pevne stanovenými váhami. Všetky výnosy boli prepočítané z meny USD na menu EUR. Výkonnosť portfólia bola vypočítavaná ku koncu každého dňa na základe uzatváracích cien aktív na príslušných burzách. Výnosy sa zobrazujú pred odpočítaním akýchkoľvek poplatkov a provízií a pred zdanením. Daňové zaobchádzanie závisí od jednotlivých pomerov každého klienta a môže sa v budúcnosti zmeniť.

Ako to funguje?

  1. Investovanie do akcií začína otvorením investičného účtu. – Otvoriť účet 
  2. Po otvorení investičného účtu vám príde email s dokumentami, prihlasovacími údajmi do klientskej zóny a platobnými inštrukciami. 
  3. Podľa platobných inštrukcií urobíte bankový prevod a po prijatí peňazí na náš účet vám budú nakúpené akcie portfólia Profit vašim portfólio manažérom.

Čo portfólio PROFIT obsahuje?

Máte záujem investovať do akcií?

Náš Wealth Manager Vám pomôže s celým procesom investovania. Zanechajte nám kontakt.

Zdaňovanie investície

Kapitálový výnos plynúci z investícií obchodovaných na burze nie je v SR od 1. 1. 2016 zdaňovaný, ak je pozícia v investícií držaná viac ako jeden rok. Dividendový výnos podlieha normálnemu daňovému režimu, ako aj kapitálový výnos plynúci z investícií držaných menej ako jeden rok. Zdaňovanie výnosov z každej investície závisí od osobitých pomerov každého klienta.

Upozornenie na riziká pri investovaní do akcií

Uvedené údaje predstavujú investičný prieskum spoločnosti HABERL Wealth Management, o.c.p., a.s., so sídlom: Trnavská cesta 74/a, 821 02 Bratislava, IČO: 53 070 194, v zmysle § 73c a súvisiaceho zákona č. 566/2001 z.z. o cenných papieroch a investičných službách. Tento investičný prieskum slúži, len na informačné účely a informácie v ňom uvedené nie sú investičným poradenstvom alebo osobným odporúčaním. Investičná stratégia uvedená v tomto investičnom prieskume nemusí byť vhodná alebo primeraná pre každého klienta, alebo potenciálneho klienta, a to v závislosti od jeho znalostí a skúseností v oblasti investícií týkajúcich sa predmetnej investičnej stratégie, jeho finančnej situácie vrátane schopnosti znášať straty, a od jeho odolnosti voči riziku a investičných cieľov.

Urobte prvý krok k svojim vysokým výnosom. Pomôžeme Vám. Nezáväzne.

Zanechajte nám kontakt a náš Wealth Manager Vám nezáväzne odpovie na otázky a poradí s výberom investičnej stratégie vhodnej priamo pre Vás. Všetko úplne bezplatne a nezáväzne