fbpx
Search
Nastavenie filtra
Iba presné zhody
Hľadanie v názve
Hľadajte v texte

Investovanie do akcií

Bezkonkurenčné zhodnotenie a odborné spravovavanie vašich investícií.

Odporúčaný horizont

3+ roky

Cieľový výnos

10%+ p.a.

Minimálna investícia

20 000€

PROFIT

Aktívne riadené portfólio PROFIT je investičný produkt zložený z akcií a určený pre klientov, ktorí uprednostňujú portfólio manažéra na spravovanie investícií a očakávajú vysoké zhodnotenie.

Úlohou portfólio manažéra je vyhľadávanie investičných príležitostí, sledovanie diania na trhoch a maximalizovanie výnosu za vopred učenej investičnej stratégie.

PROFIT je určený pre klientov, ktorí hľadajú...

Ako to funguje?

  1. Investovanie do akcií začína otvorením investičného účtu. – Otvoriť účet
  2. Po otvorení investičného účtu vám príde email s dokumentami, prihlasovacími údajmi do klientskej zóny a platobnými inštrukciami.
  3. Podľa platobných inštrukcií urobíte bankový prevod a po prijatí peňazí na náš účet vám budú nakúpené akcie portfólia Profit vašim portfólio manažérom.

Čo portfólio PROFIT obsahuje?

Nadpriemerné zhodnotenie investícií o 50% za rok 2020

Cieľom portfólia PROFIT je pravidelné prekonávanie benchmark index S&P 500. Za obdobie od 1.1.2020 do 31.12.2020 sme našim klientom, ktorí investovali do portfólia PROFIT zhodnotili majetok o 50,16%. Naše dynamické portfólio PROFIT v porovnaní s indexom S&P 500 za uvedenú časovú periódu vytvorilo rozdiel vo výnosoch o 41,54%.

Výkonnosť portfólia

Porovnanie simulovanej kumulatívnej celkovej percentuálnej výkonnosti dynamického portfólia PROFIT (vyššia krivka) a indexu S&P 500 (dolná krivka) za posledných 6 rokov.

Investujte do PROFITU už dnes a zhodnoťte vaše peniaze.

Máte otázky ohľadom investovania do akcií? Kontaktujte nás.

Zdaňovanie investície

Kapitálový výnos plynúci z investícií obchodovaných na burze nie je v SR od 1. 1. 2016 zdaňovaný, ak je pozícia v investícií držaná viac ako jeden rok. Dividendový výnos podlieha normálnemu daňovému režimu, ako aj kapitálový výnos plynúci z investícií držaných menej ako jeden rok. Zdaňovanie výnosov z každej investície závisí od osobitých pomerov každého klienta.

Upozornenie na riziká pri investovaní do akcií

Uvedené údaje predstavujú investičný prieskum spoločnosti HABERL Wealth Management, o.c.p., a.s., so sídlom: Trnavská cesta 74/a, 821 02 Bratislava, IČO: 53 070 194, v zmysle § 73c a súvisiaceho zákona č. 566/2001 z.z. o cenných papieroch a investičných službách. Tento investičný prieskum slúži, len na informačné účely a informácie v ňom uvedené nie sú investičným poradenstvom alebo osobným odporúčaním. Investičná stratégia uvedená v tomto investičnom prieskume nemusí byť vhodná alebo primeraná pre každého klienta, alebo potenciálneho klienta, a to v závislosti od jeho znalostí a skúseností v oblasti investícií týkajúcich sa predmetnej investičnej stratégie, jeho finančnej situácie vrátane schopnosti znášať straty, a od jeho odolnosti voči riziku a investičných cieľov.

Máte viac otázok ohľadne investovania?

Zanechajte nám kontakt. Naši profesionáli vás budú čoskoro kontaktovať a radi vám odpovedia na všetky vaše otázky.