fbpx
Search
Nastavenie filtra
Iba presné zhody
Hľadanie v názve
Hľadajte v texte

Investujte do akcií firiem

Vyberte si dynamické portfólio riadené spoločnosťou HABERL Wealth management o.c.p., a.s.

Časový horizont

Minimálne 3 roky

Cieľový výnos

až 10% p.a.

Minimálna investícia

20 000€

Profit

Dynamické portfólio riadené spoločnosťou HABERL Wealth Management o.c.p., a.s.
Aktívne riadené portfólio je investičnou službou určenou pre klientov, ktorí uprednostňujú odborníkov na spravovanie ich prostriedkov. Investičné portfólio je zostavené z rôznych finančných nástrojov, tak aby spĺňalo požiadavky na diverzifikáciu, výkonnosť a riziko.

Charakteristika

  • Portfólio je zložené výlučne z akcií kótovaných na burzá́ch NYSE a NASDAQ s trhovou kapitalizáciou nad 10 mld. USD.
  • Zdroj hodnoty portfólia tvoria: kapitálový výnos, dividendový výnos a výnos z pohybu menových párov.
  • Z celkovej hodnoty portfólia bude vždy minimálne 80% investovaných v akciách, zvyšnú časť bude tvoriť vždy výlučne hotovosť.
  • Zdravé súvahy firiem.
  • Benchmark – S&P 500 Index.
  • Minimálna výška investície je 20 000€

Kľúčové informácie

Cieľom dynamického portfólia Profit je pravidelné prekonávanie benchmark S&P 500 Index. Manažment portfólia je realizovaný na základe Markowitzovej teórie efektívnych portfólií. Uvedený koncept diverzifikáciou minimalizuje riziko investície pri zachovaní reálnej výnosovosti. Portfólio investuje do vybraného a obmedzeného počtu akcií firiem, selektovaných na základe fundamentálnej analýzy. Výber spoločností podlieha úvodnému predvýberu jednotlivých priemyselných sektorov, ktoré sú vybrané na základe ich potenciálu prekonávať celkovým rastom priemerný rast HDP USA. V rámci sektora sú následne vyselektované kľúčové firmy, ktoré by sa mali podieľať na raste sektorov najväčšou mierou.

Výkonnosť portfólia

Porovnanie simulovanej kumulatívnej celkovej percentuálnej výkonnosti dynamického portfólia (vyššia krivka) a indexu S&P 500 (dolná krivka) za posledných 5 rokov. Všetky výnosy sa prepočítavajú na menu EUR a zobrazujú sa pred odpočítaním akýchkoľvek poplatkov a provízií a pred zdanením. Zobrazené údaje sa týkajú simulovanej výkonnosti v minulosti a výkonnosť v minulosti nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti.
výkonnosť dynamického portfólia
dynamické protfólio graf
Váha portfólia a rozdelenie sektorov

Zdaňovanie investície

Kapitálový výnos plynúci z investícií obchodovaných na burze nie je v SR od 1. 1. 2016 zdaňovaný, ak je pozícia v investícií držaná viac ako jeden rok. Dividendový výnos podlieha normálnemu daňovému režimu, ako aj kapitálový výnos plynúci z investícií držaných menej ako jeden rok. Zdaňovanie výnosov z každej investície závisí od osobitých pomerov každého klienta.

Upozornenie na riziká

Uvedené údaje predstavujú investičný prieskum spoločnosti HABERL Wealth Management, o.c.p., a.s., so sídlom: Trnavská cesta 74/a, 821 02 Bratislava, IČO: 53 070 194, v zmysle § 73c a súvisiaceho zákona č. 566/2001 z.z. o cenných papieroch a investičných službách. Tento investičný prieskum slúži, len na informačné účely a informácie v ňom uvedené nie sú investičným poradenstvom alebo osobným odporúčaním. Investičná stratégia uvedená v tomto investičnom prieskume nemusí byť vhodná alebo primeraná pre každého klienta, alebo potenciálneho klienta, a to v závislosti od jeho znalostí a skúseností v oblasti investícií týkajúcich sa predmetnej investičnej stratégie, jeho finančnej situácie vrátane schopnosti znášať straty, a od jeho odolnosti voči riziku a investičných cieľov.

Oslovilo vás investovanie do aktívne riadeného portfólia?

Ak áno, dynamické portfólio Profit je tou správnou voľbou. Zanechajte nám Vaše kontaktné údaje a my Vás budeme čoskoro kontaktovať.

Máte viac otázok ohľadne investovania?

Zanechajte nám kontakt. Naši profesionáli vás budú čoskoro kontaktovať a radi vám odpovedia na všetky vaše otázky.