fbpx
Search
Nastavenie filtra
Iba presné zhody
Hľadanie v názve
Hľadajte v texte

Investovanie do akcií

Bezkonkurenčné zhodnotenie a odborné spravovavanie vašich investícií.

Odporúčaný horizont

3+ roky

Predpokladaný cieľový výnos

od 10% p.a.

Minimálna investícia

20 000€

PROFIT

Aktívne riadené portfólio PROFIT je investičný produkt zložený z akcií a určený pre klientov, ktorí uprednostňujú portfólio manažéra na spravovanie majetku a očakávajú nadštandardné zhodnotenie.

Aktívne riadené portfólio PROFIT znamená pravidelnú a komplexnú starostlivosť o majetok klienta prostredníctvom investičnej služby „riadenie portfólia“. Úlohou portfólio manažéra je za vopred určenej investičnej stratégie vyhľadávanie vhodných investičných príležitostí, sledovanie diania na finančných trhoch a dlhodobé nadštandardné zhodnocovanie majetku klienta.

PROFIT je určený pre klientov, ktorí hľadajú...

Na akom princípe funguje aktívne riadené portfólio PROFIT?

Prečo si vybrať aktívne riadené portfólio? Akú funkciu má portfólio manažér? Na základe čoho vyhodnocujeme vašu investičnú stratégiu?

Na všetky tieto otázky vám odpovieme v krátkom videu a zároveň vám vysvetlíme princíp fungovania portfólia PROFIT.

Máte záujem o investovanie do dynamického portfólia PROFIT?

Výkonnosť portfólia

Porovnanie simulovanej kumulatívnej celkovej percentuálnej výkonnosti dynamického portfólia PROFIT (vyššia krivka) a indexu S&P 500 (dolná krivka) za posledných 5 rokov.

Zdroj informácií: IEX cloud, EOD. Údaje sa týkajú simulovanej výkonnosti v minulosti a výkonnosť v minulosti nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Všetky výnosy sa prepočítavajú na menu EUR, pričom výkonnosť je meraná ku koncu každého dňa, na základe uzatváracích cien aktív na príslušných burzách. Výnosy sa zobrazujú pred odpočítaním akýchkoľvek poplatkov a provízií a pred zdanením. Pre zistenie čistej výkonnosti portfólia je potrebné zahrnúť vplyv poplatkov podľa aktuálneho cenníka aktuálneho cenníka. a príslušnej daňovej sadzby.

Ako to funguje?

  1. Investovanie do akcií začína otvorením investičného účtu. – Otvoriť účet
  2. Po otvorení investičného účtu vám príde email s dokumentami, prihlasovacími údajmi do klientskej zóny a platobnými inštrukciami.
  3. Podľa platobných inštrukcií urobíte bankový prevod a po prijatí peňazí na náš účet vám budú nakúpené akcie portfólia Profit vašim portfólio manažérom.

Čo portfólio PROFIT obsahuje?

Investujte do PROFITU už dnes a zhodnoťte vaše peniaze.

Máte otázky ohľadom investovania do akcií? Kontaktujte nás.

Zdaňovanie investície

Kapitálový výnos plynúci z investícií obchodovaných na burze nie je v SR od 1. 1. 2016 zdaňovaný, ak je pozícia v investícií držaná viac ako jeden rok. Dividendový výnos podlieha normálnemu daňovému režimu, ako aj kapitálový výnos plynúci z investícií držaných menej ako jeden rok. Zdaňovanie výnosov z každej investície závisí od osobitých pomerov každého klienta.

Upozornenie na riziká pri investovaní do akcií

Uvedené údaje predstavujú investičný prieskum spoločnosti HABERL Wealth Management, o.c.p., a.s., so sídlom: Trnavská cesta 74/a, 821 02 Bratislava, IČO: 53 070 194, v zmysle § 73c a súvisiaceho zákona č. 566/2001 z.z. o cenných papieroch a investičných službách. Tento investičný prieskum slúži, len na informačné účely a informácie v ňom uvedené nie sú investičným poradenstvom alebo osobným odporúčaním. Investičná stratégia uvedená v tomto investičnom prieskume nemusí byť vhodná alebo primeraná pre každého klienta, alebo potenciálneho klienta, a to v závislosti od jeho znalostí a skúseností v oblasti investícií týkajúcich sa predmetnej investičnej stratégie, jeho finančnej situácie vrátane schopnosti znášať straty, a od jeho odolnosti voči riziku a investičných cieľov.

Máte viac otázok ohľadne investovania?

Zanechajte nám kontakt. Naši profesionáli vás budú čoskoro kontaktovať a radi vám odpovedia na všetky vaše otázky.