fbpx
Search
Nastavenie filtra
Iba presné zhody
Hľadanie v názve
Hľadajte v texte

ETF portfóliá

Investovanie do akcií, ETF štátnych dlhopisov a ETF zlata

ETF portfóliá

ETF portfóliá ponúkajú možnosť pravidelnej aj jednorázovej investície. Investujú do akciových ETF fondov, ETF štátnych dlhopisov a ETF korporátnych dlhopisov.

ETF portfóliá sú určené pre klientov, ktorí hľadajú...

3 typy ETF portfólií

1. Dynamické ETF portfólio

Je určené pre skúseného investora, ktorý chce dlhodobo investovať a očakáva nadštandardné zhodnotenie investície. Je ochotný znášať vyššie riziko straty investície.

Zloženie 100/0

Odporúčaný investičný horizont

od 8 rokov

Predpokladaný cieľový výnos

od 10 % p.a.

Váha portfólia

dynamické graf

2. Vyvážené ETF portfólio

Je určené pre klienta, ktorý očakáva priemerné zhodnotenie investície a je ochotný znášať vyváženú mieru investičného rizika.

Zloženie 60/40

Akciová zložka

Konzervatívna zložka

Odporúčaný investičný horizont

od 7 rokov

Predpokladaný cieľový výnos

od 5,5 % p.a.

Váha portfólia

3. Konzervatívne ETF portfólio

Je určené pre klienta, ktorý očakáva iba nízke zhodnotenie investície a nie je ochotný znášať vyššie riziko straty investície.

Zloženie 30/70

Akciová zložka

Konzervatívna zložka

Odporúčaný investičný horizont

od 5 rokov

Predpokladaný cieľový výnos

od 4 % p.a.

Váha portfólia

Porovnanie výkonností portfólií za obdobie 1 rok

ETF portfóliá za obdobie od 31.12.2020 do 31.12.2021 dosiahli simulovanú výkonnosť v mene EUR:

Zdroj informácií: IEX cloud, EOD Údaje sa týkajú simulovanej výkonnosti v minulosti a výkonnosť v minulosti nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Simulovaná výkonnosť pre portfólio bola vypočítaná z prvotného vkladu na začiatku prezentovaného obdobia, pričom zastúpenie jednotlivých aktív bolo určené pevne stanovenými váhami portfólií. Všetky výnosy sa ponechávajú v mene fondu EUR, pričom výkonnosť je meraná ku koncu každého dňa, na základe uzatváracích cien aktív na príslušných burzách. Výnosy sa zobrazujú pred odpočítaním akýchkoľvek poplatkov a provízií a pred zdanením. Pre zistenie čistej výkonnosti portfólia je potrebné zahrnúť vplyv poplatkov podľa aktuálneho cenníkaaktuálneho cenníka a príslušnej daňovej sadzby. Všetky údaje o výkonnosti portfólia za príslušné časové obdobia sú uvedené ako hrubá simulovaná výkonnosť v minulosti.

Porovnanie výkonností portfólií za obdobie 5 rokov

ETF portfóliá za obdobie od 31.12.2016 do 31.12.2021 dosiahli simulovanú výkonnosť v mene EUR:

Zdroj informácií: IEX cloud, EOD Údaje sa týkajú simulovanej výkonnosti v minulosti a výkonnosť v minulosti nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Simulovaná výkonnosť pre portfólio bola vypočítaná z prvotného vkladu na začiatku prezentovaného obdobia, pričom zastúpenie jednotlivých aktív bolo určené pevne stanovenými váhami portfólií. Všetky výnosy sa ponechávajú v mene fondu EUR, pričom výkonnosť je meraná ku koncu každého dňa, na základe uzatváracích cien aktív na príslušných burzách. Výnosy sa zobrazujú pred odpočítaním akýchkoľvek poplatkov a provízií a pred zdanením. Pre zistenie čistej výkonnosti portfólia je potrebné zahrnúť vplyv poplatkov podľa aktuálneho cenníka a príslušnej daňovej sadzby. Všetky údaje o výkonnosti portfólia za príslušné časové obdobia sú uvedené ako hrubá simulovaná výkonnosť v minulosti.

Máte otázky ohľadom investovania do ETF portfólií? Kontaktujte nás.

Zdaňovanie investície

Kapitálový výnos plynúci z investícií obchodovaných na burze nie je v SR od 1. 1. 2016 zdaňovaný, ak je pozícia v investícií držaná viac ako jeden rok. Dividendový výnos podlieha normálnemu daňovému režimu, ako aj kapitálový výnos plynúci z investícií držaných menej ako jeden rok. Zdaňovanie výnosov z každej investície závisí od osobitých pomerov každého klienta.

Upozornenie na riziká pri investovaní

Uvedené údaje predstavujú investičný prieskum spoločnosti HABERL Wealth Management, o.c.p., a.s., so sídlom: Trnavská cesta 74/a, 821 02 Bratislava, IČO: 53 070 194, v zmysle § 73c a súvisiaceho zákona č. 566/2001 z.z. o cenných papieroch a investičných službách. Tento investičný prieskum slúži, len na informačné účely a informácie v ňom uvedené nie sú investičným poradenstvom alebo osobným odporúčaním. Investičná stratégia uvedená v tomto investičnom prieskume nemusí byť vhodná alebo primeraná pre každého klienta, alebo potenciálneho klienta, a to v závislosti od jeho znalostí a skúseností v oblasti investícií týkajúcich sa predmetnej investičnej stratégie, jeho finančnej situácie vrátane schopnosti znášať straty, a od jeho odolnosti voči riziku a investičných cieľov.

Urobte prvý krok k svojim vysokým výnosom. Pomôžeme Vám. Nezáväzne.

Zanechajte nám kontakt a náš Wealth Manager Vám nezáväzne odpovie na otázky a poradí s výberom investičnej stratégie vhodnej priamo pre Vás. Všetko úplne bezplatne a nezáväzne