fbpx

Bytový dom Green Atrium

V mestskej časti Bratislava-Ružinov pripravujeme projekt Green Atrium s primárne rezidenčnou funkciou. Slovo „green“ sme pretavili do samotného návrhu po architektonickej i technickej stránke v inovatívnych riešeniach zabezpečenia komfortu bývania.

Projekt je tvorený z 3 blokov a vnútrobloku. Poskytuje 83 bytových jenotiek, podzemné parkovanie s dostatočným počtom parkovacích miest pre každý byt a až 1 500m2 zelene umiestnenej vo vnútrobloku a na strechách budov. Viac informácií o projekte.

V PRÍPRAVE

BRATISLAVA

17 000m2

Vizuál

Lokalita