Pozornosť na nadštandardné úročenie

Developerské projekty s vysokou pridanou hodnotou
stripes blue vertical HABERL

Investor v projekte

S dlhoročnými skúsenosťami z wealth manažmentu pravidelne vstupujeme do realitných projektov, ktoré dôverne poznáme a pri ktorých vidíme atraktívnu príležitosť.

Potenciál vysokého výnosu

Investujeme jedine do projektov s vysokou pridanou hodnotou a kladieme dôraz na vysokú ziskovosť a konkurenčnú výhodu.

Fixný výnos

Návratnosť vašej investície uvidíte v podobe fixného výnosu, ktorý vyplácame pravidelne raz do roka alebo po ukončení projektu.

Diverzifikácia rizika

Investície rozkladáme do viacerých projektov s prísnym zreteľom na bezpečnosť investície.

Nízke poplatky

Dlhodobé investovanie so sebou prináša okrem zaujímavých výnosov aj nižšie poplatky.

Overené projekty

Do portfólia si vyberáme najmä nové rezidenčné a komerčné projekty, prípadne rozbehnuté projekty, ktoré spĺňajú naše investičné kritériá.

Aké sú možnosti investovania do projektov?

Dlhopisy

Investorom do projektov sa môžete stať investovaním do dlhopisov. Časový horizont investície je 3-7 rokov s výnosom 5-7% ročne, vyplácaným raz ročne.

Akcie spoločnosti

Ďaľšou možnosťou je nakúpenie akcií projektovej spoločnosti. Výnos je vyplácaný zo zisku po ukončení projektu.

Naše portfólio investičných projektov

Ako investičná spoločnosť sa už roky podielame na investíciách do realitných projektov.

projekty

Hľadáte stabilné a dlhodobé investície?

Sme HABERL – skupina expertov na investovanie. Pomáhame klientom žiť bohatší život vďaka tým najlepším investičným produktom či našim vlastným dlhopisom.