Pozornosť na nadštandardné úročenie

Developerské projekty s vysokou pridanou hodnotou

Investor v projekte

S dlhoročnými skúsenosťami z wealth manažmentu pravidelne vstupujeme do realitných projektov, ktoré dôverne poznáme a pri ktorých vidíme atraktívnu príležitosť.

Potenciál vysokého výnosu

Investujeme jedine do projektov s vysokou pridanou hodnotou a kladieme dôraz na vysokú ziskovosť a konkurenčnú výhodu.

Fixný výnos

Návratnosť vašej investície uvidíte v podobe fixného výnosu, ktorý vyplácame pravidelne raz do roka.

Diverzifikácia rizika

Investície rozkladáme do viacerých projektov s prísnym zreteľom na bezpečnosť investície.

Bez poplatkov

Dlhodobé investovanie so sebou prináša okrem zaujímavých výnosov aj nižšie poplatky.

Overené projekty

Do portfólia si vyberáme najmä nové rezidenčné a komerčné projekty, prípadne rozbehnuté projekty, ktoré spĺňajú naše investičné kritériá.

Hľadáte stabilné a dlhodobé investície?

Sme HABERL – skupina expertov na investovanie. Pomáhame klientom žiť bohatší život vďaka tým najlepším investičným produktom či našim vlastným dlhopisom.