fbpx
Search
Nastavenie filtra
Iba presné zhody
Hľadanie v názve
Hľadajte v texte

Investovanie do konzervatívneho portfólia VALUE

VYBERTE SI INVESTOVANIE S NÍZKOU RIZIKOVOSŤOU

Odporúčaný horizont

1 rok

Predpokladaný cieľový výnos

od 3,5% p.a.

Minimálna investícia

10 000€

VALUE

Aktívne riadené portfólio VALUE je investičný produkt zložený z ETF s podkladovým aktívom štátnych dlhopisov krajín EU a ETF s podkladovým aktívom zlata. Je určený pre klientov, ktorí uprednostňujú portfólio manažéra na spravovanie investícií. Aktívne riadené portfólio VALUE znamená pravidelnú a komplexnú starostlivosť o majetok klienta prostredníctvom investičnej služby „riadenie portfólia“.

Úlohou portfólio manažéra je za vopred určenej investičnej stratégie vyhľadávať vhodné investičné príležitosti, sledovať dianie na finančných trhoch a dlhodobo nadštandardne zhodnocovať majetok klienta.

VALUE je určený pre klientov, ktorí hľadajú...

Ako to funguje?

  1. Investovanie do portfólia VALUE začína otvorením investičného účtu. – Otvoriť účet
  2. Po otvorení investičného účtu vám príde email s dokumentami, prihlasovacími údajmi do klientskej zóny a platobnými inštrukciami.
  3. Podľa platobných inštrukcií urobíte bankový prevod a po prijatí peňazí na náš účet vám budú nakúpené cenné papiere portfólia Value vašim portfólio manažérom.

Čo portfólio VALUE obsahuje?

Máte záujem o investovanie do konzervatívneho portfólia VALUE?

Výkonnosť portfólia

Porovnanie simulovanej kumulatívnej celkovej hrubej percentuálnej výkonnosti konzervatívneho portfólia VALUE (vyššia krivka) a indexu Bloomberg Barclays EuroAgg Total Return Index Value Unhedged EUR (dolná krivka) za posledných 5 rokov.

Zdroj informácií: IEX cloud, EOD. Údaje sa týkajú simulovanej výkonnosti v minulosti a výkonnosť v minulosti nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Simulovaná výkonnosť pre portfólio bola vypočítaná z prvotného vkladu na začiatku prezentovaného obdobia, pričom zastúpenie jednotlivých aktív bolo určené pevne stanovenými váhami portfólií. Všetky výnosy sa prepočítavajú na menu EUR, pričom výkonnosť je meraná ku koncu každého dňa, na základe uzatváracích cien aktív na príslušných burzách. Výnosy sa zobrazujú pred odpočítaním akýchkoľvek poplatkov a provízií a pred zdanením. Pre zistenie čistej výkonnosti portfólia je potrebné zahrnúť vplyv poplatkov podľa aktuálneho cenníka a príslušnej daňovej sadzby.

Investujte do portfólia VALUE už dnes a zhodnoťte vaše peniaze.

Máte otázky ohľadom investovania do portfólia VALUE? Kontaktujte nás.

Zdaňovanie investície

Kapitálový výnos plynúci z investícií obchodovaných na burze nie je v SR od 1. 1. 2016 zdaňovaný, ak je pozícia v investícií držaná viac ako jeden rok. Dividendový výnos podlieha normálnemu daňovému režimu, ako aj kapitálový výnos plynúci z investícií držaných menej ako jeden rok. Zdaňovanie výnosov z každej investície závisí od osobitých pomerov každého klienta.

Upozornenie na riziká pri investovaní do portfólia VALUE

Tento investičný prieskum slúži, len na informačné účely a informácie v ňom uvedené nie sú investičným poradenstvom alebo osobným odporúčaním. Investičná stratégia uvedená v tomto investičnom prieskume nemusí byť vhodná alebo primeraná pre každého klienta, alebo potenciálneho klienta, a to v závislosti od jeho znalostí a skúseností v oblasti investícií týkajúcich sa predmetnej investičnej stratégie, jeho finančnej situácie vrátane schopnosti znášať straty, a od jeho odolnosti voči riziku a investičných cieľov.

Máte viac otázok ohľadne investovania?

Zanechajte nám kontakt. Naši profesionáli vás budú čoskoro kontaktovať a radi vám odpovedia na všetky vaše otázky.