fbpx
Search
Nastavenie filtra
Iba presné zhody
Hľadanie v názve
Hľadajte v texte

Konzervatívne portfólio VALUE

VYBERTE SI INVESTOVANIE S NÍZKOU RIZIKOVOSŤOU

Odporúčaný horizont

1 rok

Predpokladaný cieľový výnos

od 3,5% p.a.

Minimálna investícia

10 000€

VALUE

Aktívne riadené portfólio VALUE je investičný produkt zložený z ETF s podkladovým aktívom štátnych dlhopisov krajín EU a ETF s podkladovým aktívom zlata. Je určený pre klientov, ktorí uprednostňujú portfólio manažéra na spravovanie investícií. Aktívne riadené portfólio VALUE znamená pravidelnú a komplexnú starostlivosť o majetok klienta prostredníctvom investičnej služby „riadenie portfólia“.

Úlohou portfólio manažéra je za vopred určenej investičnej stratégie vyhľadávať vhodné investičné príležitosti, sledovať dianie na finančných trhoch a dlhodobo nadštandardne zhodnocovať majetok klienta.

VALUE je určený pre klientov, ktorí hľadajú...

Ako to funguje?

  1. Investovanie do portfólia VALUE začína otvorením investičného účtu. – Otvoriť účet
  2. Po otvorení investičného účtu vám príde email s dokumentami, prihlasovacími údajmi do klientskej zóny a platobnými inštrukciami.
  3. Podľa platobných inštrukcií urobíte bankový prevod a po prijatí peňazí na náš účet vám budú nakúpené cenné papiere portfólia Value vašim portfólio manažérom.

Čo portfólio VALUE obsahuje?

value graf

Máte záujem o investovanie do konzervatívneho portfólia VALUE?

6,44% za rok 2020

Za obdobie od 1.1.2020 do 31.12.2020 naše konzervatívne portfólio VALUE dosiahlo výkonnosť 6,44%, zatiaľ čo jeho benchmark Bloomberg Barclays EuroAgg Total Return Index Value Unhedged EUR dosiahol výkonnosť iba 4,51%. Portfólio VALUE v roku 2020 prekonalo jeho benchmarkový index.

Zdroj informácií: IEX cloud, EOD. Údaje sa týkajú simulovanej výkonnosti v minulosti a výkonnosť v minulosti nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Simulovaná výkonnosť pre portfólio bolav ypočítaná z prvotného vkladu na začiatku prezentovaného obdobia, pričom zastúpenie jednotlivých aktív bolo určené pevne stanovenými váhami portfólií. Všetky výnosy sa prepočítavajú na menu EUR, pričom výkonnosť je meraná ku koncu každého dňa, na základe uzatváracích cien aktív na príslušných burzách. Výnosy sa zobrazujú pred odpočítaním akýchkoľvek poplatkov a provízií a pred zdanením. Pre zistenie čistej výkonnosti portfólia je potrebné zahrnúť vplyv poplatkov podľa aktuálneho cenníka a príslušnej daňovej sadzby.

Výkonnosť portfólia

Porovnanie simulovanej kumulatívnej celkovej hrubej percentuálnej výkonnosti konzervatívneho portfólia VALUE (vyššia krivka) a indexu  SPDR Bloomberg Barclays Euro Aggregate Bond UCITS ETF (dolná krivka) za obdobie od 31.12.2016 do 31.12.2021.

Zdroj informácií: IEX cloud, EOD. Údaje sa týkajú hrubej simulovanej výkonnosti v minulosti a výkonnosť v minulosti nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Hrubá simulovaná výkonnosť v minulosti pre portfólio bola vypočítaná z prvotného vkladu na začiatku prezentovaného obdobia, pričom zastúpenie jednotlivých aktív v portfóliu bolo určené pevne stanovenými váhami. Všetky výnosy sa ponechávajú v mene fondu teda v mene EUR. Výkonnosť portfólia bola vypočítavaná ku koncu každého dňa na základe uzatváracích cien aktív na príslušných burzách. Výnosy sa zobrazujú pred odpočítaním akýchkoľvek poplatkov a provízií a pred zdanením. Daňové zaobchádzanie závisí od jednotlivých pomerov každého klienta a môže sa v budúcnosti zmeniť.

Investujte do portfólia VALUE už dnes a zhodnoťte vaše peniaze.

Máte otázky ohľadom investovania do portfólia VALUE? Kontaktujte nás.

Zdaňovanie investície

Kapitálový výnos plynúci z investícií obchodovaných na burze nie je v SR od 1. 1. 2016 zdaňovaný, ak je pozícia v investícií držaná viac ako jeden rok. Dividendový výnos podlieha normálnemu daňovému režimu, ako aj kapitálový výnos plynúci z investícií držaných menej ako jeden rok. Zdaňovanie výnosov z každej investície závisí od osobitých pomerov každého klienta.

Upozornenie na riziká pri investovaní do portfólia VALUE

Tento investičný prieskum slúži, len na informačné účely a informácie v ňom uvedené nie sú investičným poradenstvom alebo osobným odporúčaním. Investičná stratégia uvedená v tomto investičnom prieskume nemusí byť vhodná alebo primeraná pre každého klienta, alebo potenciálneho klienta, a to v závislosti od jeho znalostí a skúseností v oblasti investícií týkajúcich sa predmetnej investičnej stratégie, jeho finančnej situácie vrátane schopnosti znášať straty, a od jeho odolnosti voči riziku a investičných cieľov.

Odber newslettera je úplne zadarmo!

Prihláste sa na odber našich HABERLoviniek a užívajte si pravidelný príliv najčerstvejších informácií z trhov.