fbpx
Search
Nastavenie filtra
Iba presné zhody
Hľadanie v názve
Hľadajte v texte

Konzervatívne portfólio VALUE

VYBERTE SI INVESTOVANIE S NÍZKOU RIZIKOVOSŤOU

Odporúčaný horizont

1 rok

Predpokladaný cieľový výnos

od 3,5% p.a.

VALUE

Aktívne riadené portfólio VALUE je investičný produkt zložený z ETF s podkladovým aktívom štátnych dlhopisov krajín EU a ETF s podkladovým aktívom zlata. Je určený pre klientov, ktorí uprednostňujú portfólio manažéra na spravovanie investícií. Aktívne riadené portfólio VALUE znamená pravidelnú a komplexnú starostlivosť o majetok klienta prostredníctvom investičnej služby „riadenie portfólia“.

Úlohou portfólio manažéra je za vopred určenej investičnej stratégie vyhľadávať vhodné investičné príležitosti, sledovať dianie na finančných trhoch a dlhodobo nadštandardne zhodnocovať majetok klienta.

VALUE je určený pre klientov, ktorí hľadajú...

Ako to funguje?

  1. Investovanie do portfólia VALUE začína otvorením investičného účtu. – Otvoriť účet
  2. Po otvorení investičného účtu vám príde email s dokumentami, prihlasovacími údajmi do klientskej zóny a platobnými inštrukciami.
  3. Podľa platobných inštrukcií urobíte bankový prevod a po prijatí peňazí na náš účet vám budú nakúpené cenné papiere portfólia Value vašim portfólio manažérom.

Čo portfólio VALUE obsahuje?

Máte záujem o investovanie do konzervatívneho portfólia VALUE?

Výkonnosť portfólia

Porovnanie simulovanej kumulatívnej celkovej hrubej percentuálnej výkonnosti konzervatívneho portfólia VALUE (vyššia krivka) a indexu  SPDR Bloomberg Barclays Euro Aggregate Bond UCITS ETF (dolná krivka) za obdobie od 30.6.2015 do 30.6.2020.

Zdroj informácií: IEX cloud, EOD. Údaje sa týkajú hrubej simulovanej výkonnosti v minulosti a výkonnosť v minulosti nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Hrubá simulovaná výkonnosť v minulosti pre portfólio bola vypočítaná z prvotného vkladu na začiatku prezentovaného obdobia, pričom zastúpenie jednotlivých aktív v portfóliu bolo určené pevne stanovenými váhami. Všetky výnosy sa ponechávajú v mene fondu teda v mene EUR. Výkonnosť portfólia bola vypočítavaná ku koncu každého dňa na základe uzatváracích cien aktív na príslušných burzách. Výnosy sa zobrazujú pred odpočítaním akýchkoľvek poplatkov a provízií a pred zdanením. Daňové zaobchádzanie závisí od jednotlivých pomerov každého klienta a môže sa v budúcnosti zmeniť

Investujte do portfólia VALUE už dnes a zhodnoťte vaše peniaze.

Máte otázky ohľadom investovania do portfólia VALUE? Kontaktujte nás.

Zdaňovanie investície

Kapitálový výnos plynúci z investícií obchodovaných na burze nie je v SR od 1. 1. 2016 zdaňovaný, ak je pozícia v investícií držaná viac ako jeden rok. Dividendový výnos podlieha normálnemu daňovému režimu, ako aj kapitálový výnos plynúci z investícií držaných menej ako jeden rok. Zdaňovanie výnosov z každej investície závisí od osobitých pomerov každého klienta.

Upozornenie na riziká pri investovaní do portfólia VALUE

Tento investičný prieskum slúži, len na informačné účely a informácie v ňom uvedené nie sú investičným poradenstvom alebo osobným odporúčaním. Investičná stratégia uvedená v tomto investičnom prieskume nemusí byť vhodná alebo primeraná pre každého klienta, alebo potenciálneho klienta, a to v závislosti od jeho znalostí a skúseností v oblasti investícií týkajúcich sa predmetnej investičnej stratégie, jeho finančnej situácie vrátane schopnosti znášať straty, a od jeho odolnosti voči riziku a investičných cieľov.

Urobte prvý krok k svojim vysokým výnosom. Pomôžeme Vám. Nezáväzne.

Zanechajte nám kontakt a náš Wealth Manager Vám nezáväzne odpovie na otázky a poradí s výberom investičnej stratégie vhodnej priamo pre Vás. Všetko úplne bezplatne a nezáväzne