Predstavenie investičnej skupiny HABERL

Investičná skupina HABERL rozvíjala svoje aktivity postupne najskôr v roku 2011 založením spoločnosti Consortium, ktorá sa špecializuje na analýzu finančných trhov a sprostredkovanie investícií. Spoločnosť sa po krátkom čase rozšírila o developerskú činnosť v realitnom developmente a následne sa v roku 2016 vyprofilovala na investičnú skupinu HABERL.

V súčasnosti vytvárame kompaktný celok niekoľkých divízii, poskytujúcich služby v oblasti finančných služieb, Real Estate a Private equity. Na investície využívame vlastné, bankové a zdroje svojich klientov, ktoré sú úročené atraktívnym výnosom.

Kľúčom k nášmu úspechu je, že pri budovaní projektového portfólia skupiny kladieme najväčší dôraz na vysokú mieru ziskovosti, časový horizont investície a diverzifikáciu rizika. Finančné prostriedky alokujeme do viacerých projektov v rôznych sektoroch a lokalitách.

Naše spoločnosti

HABERL Investment, s.r.o., je materská spoločnosť zastrešujúca aktivity celej skupiny HABERL.

HABERL Financing, s.r.o., je emitent korporátnych dlhopisov skupiny HABERL. Prostredníctvom tejto spoločnosti financujeme naše investičné aktivity.

HABERL Trading, s.r.o., zhotoviteľ stavieb, prostredníctvom tejto spoločnosti realizujeme realitné projekty.

Consortium s.r.o., je orientovaná na investičné sprostredkovanie a poradenstvo v oblasti investícií pre privátnych a firemných klientov. Prostredníctvom tejto spoločnosti zabezpečujeme našim klientom v oblasti investovania prístup k rôznych nástrojov finančného trhu a našich korporátnych dlhopisov.

Spoločnosť má udelenú licenciu samostatný finančný agent v sektore kapitálového trhu, ktorý vykonáva finančné sprostredkovanie na základe povolenia udeleného Národnou Bankou Slovenska pod číslom rozhodnutia ODT – 2177/2013. A je zapísaná v registri Národnej Banke Slovenska pod číslom 169653.

Fianza s.r.o., je spoločnosť tzv. ALL finanze, ktorá je sprostredkovateľ finančných produktov od úverov, hypoték, poistenia, až po investície. Získaním 50% podielu v spoločnosti Fianza s.r.o., si zabezpečujeme kompletný finančný servis pre našich klientov.

Projektové spoločnosti
V našom portfóliu sa nachádzajú aj iné spoločnosti slúžiace ako projektové spoločnosti. Takéto spoločnosti sú zakladané účelovo na každý projekt samostatne.

Finančné služby

Investičná skupina HABERL ponúka finančné služby svojim klientom prostredníctvom dvoch spoločnosti a to Consortium s.r.o. a Fianza s.r.o. Zatiaľ čo spoločnosť Consortium s.r.o., je zameraná na sprostredkovanie a poradenstvo v oblasti investícii, Fianza s.r.o. sa špecializuje na poskytovanie komplexných finančných služieb. Hlavným cieľom oboch spoločnosti je dosiahnuť spokojnosť a úspech klientov pri ich finančných rozhodnutiach.

Realitné portfólio

Do realitného developmentu sme vstúpili v roku 2013 rezidenčným projektom Obytný súbor Rozálka. Zameriavame sa prevažne na rezidenčné projekty s nízkym rizikom a stabilnými výnosmi. Celé portfólio projektov nájdete tu.

Objednajte si odber Newslettera. Budete tak pravidelne informovaný o aktuálnej situácii na finančných trhoch, nových projektoch, produktoch a zároveň radách a typoch ako investovať na finančných trhoch, ale aj zaujímavostí zo sveta financií.Vedeli by sme Vám poradiť?Zanechajte tel. číslo alebo e-mail a my sa Vám ozveme
Zanechajte tel. číslo alebo e-mail a my sa Vám ozveme