HABERL Group

Investičná skupina HABERL

Investičná skupina HABERL svoje aktivity začala rozvíjať od roku 2013. V súčasnosti vytvárame kompaktný celok z niekoľkých divízií, ktoré poskytujú služby v oblasti investičného bankovníctva.

Ponúkame portfólio investičných produktov zo svetových finančných trhov, obohatené o naše vlastné projekty či už v realitnom developmente alebo Private equity, do ktorých sa investori môžu zapojiť prostredníctvom nami emitovaných dlhopisov.
HABERL Group

HABERL Wealth Management

Poskytuje investičné služby pre kapitálový trh na základe povelenia udeleného Národnou bankou Slovenska.

HABERL WEALTH MANAGEMENT