OCP služby

Produkty

Nákup a predaj

Nákup a predaj
finančných nástrojov

Emisie

Emisie dlhopisov voči
tretím subjektom

Správa klientovho portfólia

Portfólio spravované expertmi so znalosťou trhu

HABERL Wealth Management, o.c.p., a.s. ako licencovaný obchodník s cennými papiermi ponúka svojim klientom komplexnú škálu investičných služieb.

Vieme pre vás sprostredkovať obchody s cennými papiermi na svetových trhoch, zostaviť aktívne expertmi riadené portfólio či zabezpečiť emisiu korporátnych dlhopisov.

DIČ 2121243751
IČO 53070194

  • Obchodovanie s cennými papiermi
  • Riadené portfólio
  • Emisie dlhopisov
  • Investičné poradenstvo

Hodnoty, na ktorých si zakladáme

Haberl Plne digitalny

Sme plne digitálny

Vďaka našej digitálnej investičnej platforme máte svoje portfólio kedykoľvek k dispozícii online. Jednoducho, rýchlo a prehľadne.

Všetko pod jednou strechou

Ponúkame investičné nástroje celého kapitálového trhu, ktoré nájdete pod jednou strechou. Bez zbytočných “papierovačiek”.

Haberl Pod jednou strechou

Hľadáte stabilné a dlhodobé investície?

Sme HABERL – skupina expertov na investovanie. Pomáhame klientom žiť bohatší život vďaka tým najlepším investičným produktom či našim vlastným dlhopisom.