fbpx
Search
Nastavenie filtra
Iba presné zhody
Hľadanie v názve
Hľadajte v texte

Vyvážené podielové fondy Gold Way

Investičné portfólio so zaujímavým nadinflačným výnosom

Odporúčaný horizont

5 rokov

Cieľový výnos

5,5% p.a.

Minimálna jednorázová investícia

3 000€

Minimálna pravidelná investícia

100€

Vyvážené podielové fondy Gold Way

Vyvážené podielové fondy Gold Way sú nástrojom kolektívneho investovania. Portfólio Gold Way je určené pre klientov, ktorí sú spokojní s priemerným výnosom, avšak nie sú ochotní akceptovať výraznejšie poklesy hodnôt investície spôsobené volatilitou.

Cieľom investičnej stratégie je nielen porážať infláciu, ale atraktívnejším zhodnotením výrazne konkurovať bankovým termínovaným vkladom. Cieľ plánujeme dosiahnuť aktívnym riadením portfólia a rebalansingom.

Gold Way je určený pre klientov, ktorí hľadajú...

gold way

Výkonnosť portfólia

Portfólio Blue Bird za obdobie 5 rokov dosiahlo zhodnotenie 40,21%.

Údaje sa týkajú simulovanej výkonnosti a výkonnosť v minulosti nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Simulovaná výkonnosť pre portfólio bola vypočítaná z prvotného vkladu na začiatku prezentovaného obdobia, pričom zastúpenie jednotlivých aktív bolo určené pevne stanovenými váhami portfólií. Všetky výnosy sa prepočítavajú na menu EUR, pričom výkonnosť je meraná ku koncu každého dňa, na základe uzatváracích cien aktív na príslušných burzách. Výnosy sa zobrazujú pred odpočítaním akýchkoľvek poplatkov a provízií a pred zdanením. Pre zistenie čistej výkonnosti portfólia je potrebné zahrnúť vplyv poplatkov podľa aktuálneho cenníka. Všetky údaje o výkonnosti portfólia za príslušné časové obdobia sú uvedené ako hrubá simulovaná výkonnosť.

Čo Gold Way obsahuje?

Portfólio investujúce do vyvážených podielových fondov – Gold Way 100% investuje do zmiešaných ETF fondov.

Je tvorené dvomi ETF fondami. Oba sú investované do portfólia s nižšou volatilitou, avšak so zaujímavým nadinflačným výnosom.

Ako to funguje?

  1. Investovanie do vyvážených podielových fondov začína otvorením investičného účtu. – Otvoriť účet
  2. Po otvorení investičného účtu vám príde email s dokumentami, prihlasovacími údajmi do klientskej zóny a platobnými inštrukciami.
  3. Podľa platobných inštrukcií vykonáte bankový prevod a po pripísaním finančných prostriedkov na váš majetkový účet vedený u licencovaného obchodníka s cennými papiermi HABERL Wealth Management, o.c.p., a.s., vám budú nakúpené cenné papiere portfólia Gold Way.

Investujte do vyvážených podielových fondov už dnes a zhodnoťte vaše peniaze.

Máte otázky ohľadom investovania do portfólia Gold Way? Kontaktujte nás.

Upozornenie na riziká pri investovaní do vyvážených podielových fondov

Uvedené údaje predstavujú investičný prieskum spoločnosti HABERL Wealth Management, o.c.p., a.s., so sídlom: Trnavská cesta 74/a, 821 02 Bratislava, IČO: 53 070 194, v zmysle § 73c a súvisiaceho zákona č. 566/2001 z.z. o cenných papieroch a investičných službách. Tento investičný prieskum slúži, len na informačné účely a informácie v ňom uvedené nie sú investičným poradenstvom alebo osobným odporúčaním. Investičná stratégia uvedená v tomto investičnom prieskume nemusí byť vhodná alebo primeraná pre každého klienta, alebo potenciálneho klienta, a to v závislosti od jeho znalostí a skúseností v oblasti investícií týkajúcich sa predmetnej investičnej stratégie, jeho finančnej situácie vrátane schopnosti znášať straty, a od jeho odolnosti voči riziku a investičných cieľov.

Zdaňovanie investície do vyvážených podielových fondov

Kapitálový výnos plynúci z investícií do vyvážených podielových fondov podlieha daňovým zákonom podľa daňovej rezidencie investora. Za zdanenie výnosov z investície je zodpovedný investor.

Máte viac otázok ohľadne investovania?

Zanechajte nám kontakt. Naši profesionáli vás budú čoskoro kontaktovať a radi vám odpovedia na všetky vaše otázky.