fbpx
Search
Nastavenie filtra
Iba presné zhody
Hľadanie v názve
Hľadajte v texte

Vyvážené podielové fondy Gold Way

Investičné portfólio so zaujímavým nadinflačným výnosom

Odporúčaný horizont

5 rokov

Cieľový výnos

5,5% p.a.

Vyvážené podielové fondy Gold Way

Vyvážené podielové fondy Gold Way sú nástrojom kolektívneho investovania. Portfólio Gold Way je určené pre klientov, ktorí sú spokojní s priemerným výnosom, avšak nie sú ochotní akceptovať výraznejšie poklesy hodnôt investície spôsobené volatilitou.

Cieľom investičnej stratégie je nielen porážať infláciu, ale atraktívnejším zhodnotením výrazne konkurovať bankovým termínovaným vkladom. Cieľ plánujeme dosiahnuť aktívnym riadením portfólia a rebalansingom.

Gold Way je určený pre klientov, ktorí hľadajú...

Výkonnosť portfólia

Vyvážené portfólio GoldWay: Od investície 1.1.2017 do 31.12.2021 (prepočítané do meny EUR)

Z Zdroj informácií: IEX cloud, EOD. Údaje sa týkajú reálnej čistej výkonnosti v minulosti a výkonnosť v minulosti nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Všetky výnosy sa prepočítavajú z meny USD na menu EUR a návratnosť sa môže zvýšiť alebo znížiť v dôsledku menových výkyvov, pričom výkonnosť je meraná ku koncu každého dňa, na základe uzatváracích cien aktív na príslušných burzách. Daňové zaobchádzanie závisí od jednotlivých pomerov každého klienta a môže sa v budúcnosti zmeniť.

Výkonnosť portfólia

Vyvážené portfólio GoldWay: Od prvotnej investície (12.10.2021) do 31.01.2023 (prepočítané do meny EUR)

Z Zdroj informácií: IEX cloud, EOD. Údaje sa týkajú reálnej čistej výkonnosti v minulosti a výkonnosť v minulosti nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Všetky výnosy sa prepočítavajú z meny USD na menu EUR a návratnosť sa môže zvýšiť alebo znížiť v dôsledku menových výkyvov, pričom výkonnosť je meraná ku koncu každého dňa, na základe uzatváracích cien aktív na príslušných burzách. Daňové zaobchádzanie závisí od jednotlivých pomerov každého klienta a môže sa v budúcnosti zmeniť.

Čo Gold Way obsahuje?

Portfólio investujúce do vyvážených podielových fondov – Gold Way 100% investuje do zmiešaných ETF fondov.

Je tvorené dvomi ETF fondami. Oba sú investované do portfólia s nižšou volatilitou, avšak so zaujímavým nadinflačným výnosom.

Ako to funguje?

  1. Investovanie do vyvážených podielových fondov začína otvorením investičného účtu. – Otvoriť účet
  2. Po otvorení investičného účtu vám príde email s dokumentami, prihlasovacími údajmi do klientskej zóny a platobnými inštrukciami.
  3. Podľa platobných inštrukcií vykonáte bankový prevod a po pripísaním finančných prostriedkov na váš majetkový účet vedený u licencovaného obchodníka s cennými papiermi HABERL Wealth Management, o.c.p., a.s., vám budú nakúpené cenné papiere portfólia Gold Way.

Investujte do vyvážených podielových fondov už dnes a zhodnoťte vaše peniaze.

Máte otázky ohľadom investovania do portfólia Gold Way? Kontaktujte nás.

Chcete od investície viac?

Zvážte dynamické podielové fondy Pink Tulip.

Upozornenie na riziká pri investovaní do vyvážených podielových fondov

Uvedené údaje predstavujú investičný prieskum spoločnosti HABERL Wealth Management, o.c.p., a.s., so sídlom: Trnavská cesta 74/a, 821 02 Bratislava, IČO: 53 070 194, v zmysle § 73c a súvisiaceho zákona č. 566/2001 z.z. o cenných papieroch a investičných službách. Tento investičný prieskum slúži, len na informačné účely a informácie v ňom uvedené nie sú investičným poradenstvom alebo osobným odporúčaním. Investičná stratégia uvedená v tomto investičnom prieskume nemusí byť vhodná alebo primeraná pre každého klienta, alebo potenciálneho klienta, a to v závislosti od jeho znalostí a skúseností v oblasti investícií týkajúcich sa predmetnej investičnej stratégie, jeho finančnej situácie vrátane schopnosti znášať straty, a od jeho odolnosti voči riziku a investičných cieľov.

Zdaňovanie investície do vyvážených podielových fondov

Kapitálový výnos plynúci z investícií obchodovaných na burze nie je v SR od 1. 1. 2016 zdaňovaný, ak je pozícia v investícií držaná viac ako jeden rok. Dividendový výnos podlieha normálnemu daňovému režimu, ako aj kapitálový výnos plynúci z investícií držaných menej ako jeden rok. Zdaňovanie výnosov z každej investície závisí od osobitých pomerov každého klienta.

Urobte prvý krok k svojim vysokým výnosom. Pomôžeme Vám. Nezáväzne.

Zanechajte nám kontakt a náš Wealth Manager Vám nezáväzne odpovie na otázky a poradí s výberom investičnej stratégie vhodnej priamo pre Vás. Všetko úplne bezplatne a nezáväzne