fbpx
Search
Nastavenie filtra
Iba presné zhody
Hľadanie v názve
Hľadajte v texte

HABERLPodielové fondyStratégia Gold Way

Investičné portfólio so zaujímavým nadinflačným výnosom

Vyvážená stratégia riadená spoločnosťou HABERL Wealth Management, o.c.p., a.s.

Časový horizont

5 rokov

Cieľový výnos

5,5% p.a.

Minimálna pravidelná investícia

50€

Minimálna jednorázova investícia

3000€

Gold Way

Vyvážená stratégia riadená spoločnosťou HABERL Wealth Management, o.c.p., a.s.

Portfólio Golden Way je určené pre klientov, ktorí sú spokojní s priemerným výnosom, avšak nie sú ochotní akceptovať výraznejšie poklesy hodnôt investície spôsobené volatilitou.

gold way

Charakteristika

  • Do portfólia Gold Way boli vybrané fondy, ktoré boli založené minimálne pred desiatimi rokmi, aby sme vedeli zodpovedne vyhodnotiť ich riziko-výkonnostný profil.
  • Portfólia oboch fondov spravujú manažéri najväčšej správcovskej spoločnosti na svete –  BlackRock.
  • Investícia je diverzifikovaná do celého sveta.
  • Výnosy vo fondoch sú automaticky reinvestované v rámci fondu.
  • Fondy svojou stratégiou investujú do zmiešaného, akciového, dlhopisového, aj peňažného sektora.
  • Aktívnou správou portfólia dosahujú zaujímavé výnosy, pri pomerne nízkej volatilite, vďaka významnému podielu dlhopisov v portfóliu.

Kľúčové informácie

Cieľom investičnej stratégie je nielen porážať infláciu, ale atraktívnejším zhodnotením výrazne konkurovať bankovým termínovaným vkladom.

Portfólio Gold Way je tvorené dvomi ETF fondami. Oba sú investované do portfólia s nižšou volatilitou, avšak so zaujímavým nadinflačným výnosom.

Váha portfólia

100% zmiešané ETF fondy.

Dôležité informácie

Graf výkonnosti portfólia

Výkonnosť portfólia

Zdaňovanie investície

Kapitálový výnos plynúci z investícií do fondov podlieha daňovým zákonom podľa daňovej rezidencie investora. Za zdanenie výnosov z investície je zodpovedný investor.

Upozornenie na riziká

Uvedené údaje predstavujú investičný prieskum spoločnosti HABERL Wealth Management, o.c.p., a.s., so sídlom: Trnavská cesta 74/a, 821 02 Bratislava, IČO: 53 070 194, v zmysle § 73c a súvisiaceho zákona č. 566/2001 z.z. o cenných papieroch a investičných službách. Tento investičný prieskum slúži, len na informačné účely a informácie v ňom uvedené nie sú investičným poradenstvom alebo osobným odporúčaním. Investičná stratégia uvedená v tomto investičnom prieskume nemusí byť vhodná alebo primeraná pre každého klienta, alebo potenciálneho klienta, a to v závislosti od jeho znalostí a skúseností v oblasti investícií týkajúcich sa predmetnej investičnej stratégie, jeho finančnej situácie vrátane schopnosti znášať straty, a od jeho odolnosti voči riziku a investičných cieľov.

Zlatá stredná cesta

Tak by sa dal pomenovať náš produkt „Gold Way“, ktorý je určený klientom akceptujúcim priemerné výnosy bez výraznejších poklesov hodnôt investície spôsobených volatilitou. Pokiaľ patríte k takýmto klientom, zanechajte nám Vaše kontaktné údaje a my sa pozrieme spoločne s Vami na možnosti investovania.

Máte viac otázok ohľadne investovania?

Zanechajte nám kontakt. Naši profesionáli vás budú čoskoro kontaktovať a radi vám odpovedia na všetky vaše otázky.