fbpx
Search
Nastavenie filtra
Iba presné zhody
Hľadanie v názve
Hľadajte v texte

Výber najlepších fondov pre nadštandardné výnosy

Dynamická stratégia riadená spoločnosťou HABERL Wealth Management, o.c.p., a.s.

Časový horizont

7 rokov

Cieľový výnos

10% p.a.

Minimálna pravidelná investícia

50€

Minimálna jednorázova investícia

3000€

Pink Tulip

Dynamická stratégia riadená spoločnosťou HABERL Wealth Management, o.c.p., a.s.
Portfólio Pink Tulip je určené pre klientov, ktorí očakávajú nadštandardné výnosy a znesú väčšie riziko volatility.
pink tulip

Charakteristika

  • Do portfólia Pink Tulip boli vybrané fondy, ktoré boli založené minimálne pred desiatimi rokmi, aby sme vedeli zodpovedne vyhodnotiť ich riziko-výkonnostný profil.
  • Portfólia vo fondoch spravujú poprední svetoví správcovia aktív BNP Paribas, Franklin Templeton Investment a Amundi (+Pioneer).
  • Investícia je geograficky diverzifikovaná do celého sveta a každý fond je zameraný na iný ekonomický sektor.
  • Výnosy z dividend sú vo fondoch automaticky reinvestované v rámci fondu.

Kľúčové informácie

Portfólio Pink Tulip je tvorené 5 fondami. Pri výbere fondov sme zohľadňovali nielen rizikovú stupnicu SRRI, ktorá sa najčastejšie uvádza pri hodnotení rizík investičných fondov, ale posudzovali sme aj rizikovú stupnicu FWW, ktorá zahŕňa širšie spektrum investičných rizík. V portfóliu sú vybrané najlepšie fondy jednotlivých sektorov, ktoré spĺňajú naše náročné kritériá riziko-výkonnostného profilu a na základe našej analýzy majú predpoklady vytvoriť  nadštandardné výnosy.

Váha portfólia

Každý sektor je zastúpený fondom s 20% podielom v porfóliu.

Dôležité informácie

Graf výkonnosti portfólia

Výkonnosť portfólia

Zdaňovanie investície

Kapitálový výnos plynúci z investícií do fondov podlieha daňovým zákonom podľa daňovej rezidencie investora. Za zdanenie výnosov z investície je zodpovedný investor.

Upozornenie na riziká

Uvedené údaje predstavujú investičný prieskum spoločnosti HABERL Wealth Management, o.c.p., a.s., so sídlom: Trnavská cesta 74/a, 821 02 Bratislava, IČO: 53 070 194, v zmysle § 73c a súvisiaceho zákona č. 566/2001 z.z. o cenných papieroch a investičných službách. Tento investičný prieskum slúži, len na informačné účely a informácie v ňom uvedené nie sú investičným poradenstvom alebo osobným odporúčaním. Investičná stratégia uvedená v tomto investičnom prieskume nemusí byť vhodná alebo primeraná pre každého klienta, alebo potenciálneho klienta, a to v závislosti od jeho znalostí a skúseností v oblasti investícií týkajúcich sa predmetnej investičnej stratégie, jeho finančnej situácie vrátane schopnosti znášať straty, a od jeho odolnosti voči riziku a investičných cieľov.

Hovorí sa, že risk je zisk.

Pokiaľ ste klient, ktorý očakáva nadštandardné výnosy s akceptovaní vyššieho rizika, vybrali ste si správny produkt. Spoločne s našim tímom odborníkov sa pozrite na možnosti investovania. Stačí, ak nám zanecháte Vaše kontaktné údaje.

Máte viac otázok ohľadne investovania?

Zanechajte nám kontakt. Naši profesionáli vás budú čoskoro kontaktovať a radi vám odpovedia na všetky vaše otázky.