fbpx
Search
Nastavenie filtra
Iba presné zhody
Hľadanie v názve
Hľadajte v texte

Dynamické podielové fondy Pink Tulip

FLEXIBILNÉ INVESTOVANIE pre nadštandardné výnosy

Odporúčaný horizont

7 rokov

Cieľový výnos

10% p.a.

Minimálna jednorázová investícia

3 000€

Minimálna pravidelná investícia

100€

Dynamické podielové fondy Pink Tulip

Dynamické podielové fondy Pink Tulip sú nástrojom kolektívneho investovania. Portfólio Pink Tulip je určené pre klientov, ktorí očakávajú nadštandardné výnosy a znesú väčšie riziko volatility.

Zaujímavým investičným nástrojom pre investrov sú vďaka ich flexibilite, rôznorodosti a potencionálnemu nadštandardnému výnosu.

Pink Tulip je určený pre klientov, ktorí hľadajú...

pink tulip

Váha a výkonnosť portfólia

Váha dynamického portfólia Pink Tulip je rozdelená tak, že každý sektor je zastúpený fondom s 20% podielom v portfóliu.

Priemerný výnos portfólia za posledných 10 rokov dosiahol 14,19% ročne, a tým prekonal náš cieľový výnos 10% p.a..

Čo Pink Tulip obsahuje?

Portfólio Pink Tulip je tvorené 5 fondami. Do portfólia Pink Tulip boli vybrané fondy, ktoré boli založené minimálne pred desiatimi rokmi, aby sme vedeli zodpovedne vyhodnotiť ich riziko-výkonnostný profil a na základe našej analýzy majú predpoklady vytvoriť nadštandardné výnosy.

Portfólia vo fondoch spravujú poprední svetoví správcovia aktív BNP Paribas, Franklin Templeton Investment a Amundi (+Pioneer).

Ako to funguje?

  1. Investovanie do dynamických podielových fondov začína otvorením investičného účtu. – Otvoriť účet
  2. Po otvorení investičného účtu vám príde email s dokumentami, prihlasovacími údajmi do klientskej zóny a platobnými inštrukciami.
  3. Podľa platobných inštrukcií vykonáte bankový prevod a po pripísaním finančných prostriedkov na váš majetkový účet vedený u licencovaného obchodníka s cennými papiermi HABERL Wealth Management, o.c.p., a.s., vám budú nakúpené cenné papiere dynamického portfólia Pink Tulip.

Investujte do dynamických podielových fondov už dnes a zhodnoťte vaše peniaze.

Máte otázky ohľadom investovania do dynamických podielových fondov Pink Tulip? Kontaktujte nás.

Upozornenie na riziká pri investovaní do dynamických podielových fondov

Uvedené údaje predstavujú investičný prieskum spoločnosti HABERL Wealth Management, o.c.p., a.s., so sídlom: Trnavská cesta 74/a, 821 02 Bratislava, IČO: 53 070 194, v zmysle § 73c a súvisiaceho zákona č. 566/2001 z.z. o cenných papieroch a investičných službách. Tento investičný prieskum slúži, len na informačné účely a informácie v ňom uvedené nie sú investičným poradenstvom alebo osobným odporúčaním. Investičná stratégia uvedená v tomto investičnom prieskume nemusí byť vhodná alebo primeraná pre každého klienta, alebo potenciálneho klienta, a to v závislosti od jeho znalostí a skúseností v oblasti investícií týkajúcich sa predmetnej investičnej stratégie, jeho finančnej situácie vrátane schopnosti znášať straty, a od jeho odolnosti voči riziku a investičných cieľov.

Zdaňovanie investície do dynamických podielových fondov

Kapitálový výnos plynúci z investícií do dynamických podielových fondov podlieha daňovým zákonom podľa daňovej rezidencie investora. Za zdanenie výnosov z investície je zodpovedný investor.

Máte viac otázok ohľadne investovania?

Zanechajte nám kontakt. Naši profesionáli vás budú čoskoro kontaktovať a radi vám odpovedia na všetky vaše otázky.