fbpx
Search
Nastavenie filtra
Iba presné zhody
Hľadanie v názve
Hľadajte v texte

Dynamické podielové fondy Pink Tulip

FLEXIBILNÉ INVESTOVANIE pre nadštandardné výnosy

Odporúčaný horizont

7 rokov

Cieľový výnos

10% p.a.

Minimálna jednorázová investícia

3 000€

Minimálna pravidelná investícia

100€

Dynamické podielové fondy Pink Tulip

Dynamické podielové fondy Pink Tulip sú nástrojom kolektívneho investovania. Portfólio Pink Tulip je určené pre klientov, ktorí očakávajú nadštandardné výnosy a znesú väčšie riziko volatility.

Zaujímavým investičným nástrojom pre investrov sú vďaka ich flexibilite, rôznorodosti a potencionálnemu nadštandardnému výnosu.

Pink Tulip je určený pre klientov, ktorí hľadajú...

pink tulip

31% za rok 2020

Cieľom portfólia Pink Tulip je pravidelné prekonávanie benchmark iShares MSCI World ETF. Cieľ plánujeme dosiahnuť aktívnym riadením portfólia a rebalansingom. Za obdobie od 1.1.2020 do 31.12.2020 portfólio Pink Tulip dosiahlo výkonnosť 31,40%.

Zdroj informácií: IEX cloud, EOD
Údaje sa týkajú hrubej simulovanej výkonnosti a výkonnosť v minulosti nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Simulovaná výkonnosť pre portfólio bola vypočítaná z prvotného vkladu na začiatku prezentovaného obdobia, pričom zastúpenie jednotlivých aktív bolo určené pevne stanovenými váhami portfólií. Všetky výnosy sa ponechávajú v mene fondu, okrem benchmarku, ktorý je prepočítaný na menu EUR, pričom výkonnosť je meraná denne k predchádzajúcemu dňu. Výnosy sa zobrazujú pred odpočítaním akýchkoľvek poplatkov a provízií a pred zdanením. Pre zistenie čistej výkonnosti portfólia je potrebné zahrnúť vplyv poplatkov podľa aktuálneho cenníka. Všetky údaje o výkonnosti portfólia za príslušné časové obdobia sú uvedené ako hrubá simulovaná výkonnosť.

110% za 5 rokov

Dynamické portfólio Pink Tulip za obdobie 5 rokov dosiahlo celkové zhodnotenie 110,28%.

Zdroj informácií: IEX cloud, EOD
Údaje sa týkajú simulovanej výkonnosti a výkonnosť v minulosti nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Simulovaná výkonnosť pre portfólio bola vypočítaná z prvotného vkladu na začiatku prezentovaného obdobia, pričom zastúpenie jednotlivých aktív bolo určené pevne stanovenými váhami portfólií. Všetky výnosy sa ponechávajú v mene fondu, okrem benchmarku, ktorý je prepočítaný na menu EUR, pričom výkonnosť je meraná denne k predchádzajúcemu dňu. Výnosy sa zobrazujú pred odpočítaním akýchkoľvek poplatkov a provízií a pred zdanením. Pre zistenie čistej výkonnosti portfólia je potrebné zahrnúť vplyv poplatkov podľa aktuálneho cenníka. Všetky údaje o výkonnosti portfólia za príslušné časové obdobia sú uvedené ako hrubá simulovaná výkonnosť.

Máte záujem o investovanie do dynamického portfólia Pink Tulip?

Čo Pink Tulip obsahuje?

Ako to funguje?

  1. Investovanie do dynamických podielových fondov začína otvorením investičného účtu. – Otvoriť účet
  2. Po otvorení investičného účtu vám príde email s dokumentami, prihlasovacími údajmi do klientskej zóny a platobnými inštrukciami.
  3. Podľa platobných inštrukcií vykonáte bankový prevod a po pripísaním finančných prostriedkov na váš majetkový účet vedený u licencovaného obchodníka s cennými papiermi HABERL Wealth Management, o.c.p., a.s., vám budú nakúpené cenné papiere dynamického portfólia Pink Tulip.

Investujte do dynamických podielových fondov už dnes a zhodnoťte vaše peniaze.

Máte otázky ohľadom investovania do dynamických podielových fondov Pink Tulip? Kontaktujte nás.

Upozornenie na riziká pri investovaní do dynamických podielových fondov

Uvedené údaje predstavujú investičný prieskum spoločnosti HABERL Wealth Management, o.c.p., a.s., so sídlom: Trnavská cesta 74/a, 821 02 Bratislava, IČO: 53 070 194, v zmysle § 73c a súvisiaceho zákona č. 566/2001 z.z. o cenných papieroch a investičných službách. Tento investičný prieskum slúži, len na informačné účely a informácie v ňom uvedené nie sú investičným poradenstvom alebo osobným odporúčaním. Investičná stratégia uvedená v tomto investičnom prieskume nemusí byť vhodná alebo primeraná pre každého klienta, alebo potenciálneho klienta, a to v závislosti od jeho znalostí a skúseností v oblasti investícií týkajúcich sa predmetnej investičnej stratégie, jeho finančnej situácie vrátane schopnosti znášať straty, a od jeho odolnosti voči riziku a investičných cieľov.

Zdaňovanie investície do dynamických podielových fondov

Kapitálový výnos plynúci z investícií do dynamických podielových fondov podlieha daňovým zákonom podľa daňovej rezidencie investora. Za zdanenie výnosov z investície je zodpovedný investor.

Máte viac otázok ohľadne investovania?

Zanechajte nám kontakt. Naši profesionáli vás budú čoskoro kontaktovať a radi vám odpovedia na všetky vaše otázky.