fbpx
Search
Nastavenie filtra
Iba presné zhody
Hľadanie v názve
Hľadajte v texte

Dynamické podielové fondy Pink Tulip

FLEXIBILNÉ INVESTOVANIE pre nadštandardné výnosy

Odporúčaný horizont

5 - 7 rokov

Predpokladaný cieľový výnos

od 10% p.a.

Dynamické podielové fondy Pink Tulip

Dynamické podielové fondy Pink Tulip sú nástrojom kolektívneho investovania. Portfólio Pink Tulip je určené pre klientov, ktorí očakávajú nadštandardné výnosy a znesú väčšie riziko volatility.

Zaujímavým investičným nástrojom pre investrov sú vďaka ich flexibilite, rôznorodosti a potencionálnemu nadštandardnému výnosu.

Pink Tulip je určený pre klientov, ktorí hľadajú...

144,88 % za 5 rokov

Na základe historickej simulácie výkonnosti dosiahlo dynamické portfólio Pink Tulip (EUR) za obdobie od 23.2.2016 do 22.2.2021 celkové zhodnotenie 144,88% a benchmark MSCI WORLD (prepočítaný do meny EUR) dosiahol zhodnotenie 63,34 %.

Zdroj informácií: IEX cloud, EOD. Údaje sa týkajú hrubej simulovanej výkonnosti v minulosti a výkonnosť v minulosti nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Simulovaná výkonnosť pre portfólio bola vypočítaná z prvotného vkladu na začiatku prezentovaného obdobia, pričom zastúpenie jednotlivých aktív bolo určené pevne stanovenými váhami portfólií. Všetky výnosy sa ponechávajú v mene fondu, okrem benchmarku, ktorý je prepočítaný z meny USD na menu EUR, pričom výkonnosť je meraná denne k predchádzajúcemu dňu. Výnosy sa zobrazujú pred odpočítaním akýchkoľvek poplatkov a provízií a pred zdanením. Pre zistenie čistej výkonnosti portfólia je potrebné zahrnúť vplyv poplatkov podľa aktuálneho cenníka a príslušnej daňovej sadzby. Všetky údaje o výkonnosti portfólia za príslušné časové obdobia sú uvedené ako hrubá simulovaná výkonnosť v minulosti.

Máte záujem o investovanie do dynamického portfólia Pink Tulip?

Čo Pink Tulip obsahuje?

Ako to funguje?

  1. Investovanie do dynamických podielových fondov začína otvorením investičného účtu. – Otvoriť účet
  2. Po otvorení investičného účtu vám príde email s dokumentami, prihlasovacími údajmi do klientskej zóny a platobnými inštrukciami.
  3. Podľa platobných inštrukcií vykonáte bankový prevod a po pripísaním finančných prostriedkov na váš majetkový účet vedený u licencovaného obchodníka s cennými papiermi HABERL Wealth Management, o.c.p., a.s., vám budú nakúpené cenné papiere dynamického portfólia Pink Tulip.

Investujte do dynamických podielových fondov už dnes a zhodnoťte vaše peniaze.

Máte otázky ohľadom investovania do dynamických podielových fondov Pink Tulip? Kontaktujte nás.

Upozornenie na riziká pri investovaní do dynamických podielových fondov

Uvedené údaje predstavujú investičný prieskum spoločnosti HABERL Wealth Management, o.c.p., a.s., so sídlom: Trnavská cesta 74/a, 821 02 Bratislava, IČO: 53 070 194, v zmysle § 73c a súvisiaceho zákona č. 566/2001 z.z. o cenných papieroch a investičných službách. Tento investičný prieskum slúži, len na informačné účely a informácie v ňom uvedené nie sú investičným poradenstvom alebo osobným odporúčaním. Investičná stratégia uvedená v tomto investičnom prieskume nemusí byť vhodná alebo primeraná pre každého klienta, alebo potenciálneho klienta, a to v závislosti od jeho znalostí a skúseností v oblasti investícií týkajúcich sa predmetnej investičnej stratégie, jeho finančnej situácie vrátane schopnosti znášať straty, a od jeho odolnosti voči riziku a investičných cieľov.

Zdaňovanie investície do dynamických podielových fondov

Kapitálový výnos plynúci z investícií do dynamických podielových fondov podlieha daňovým zákonom podľa daňovej rezidencie investora. Za zdanenie výnosov z investície je zodpovedný investor.

Urobte prvý krok k svojim vysokým výnosom. Pomôžeme Vám. Nezáväzne.

Zanechajte nám kontakt a náš Wealth Manager Vám nezáväzne odpovie na otázky a poradí s výberom investičnej stratégie vhodnej priamo pre Vás. Všetko úplne bezplatne a nezáväzne