fbpx
Search
Nastavenie filtra
Iba presné zhody
Hľadanie v názve
Hľadajte v texte

Bohatší život na dôchodku

Dôchodkové fondy, ktoré vám zabezpečia bohatšiu budúcnosť

Časový horizont

10 a viac rokov

Cieľový výnos

10% p.a.

Minimálna pravidelná investícia

50€

Privátne dôchodkové zabezpečenie

Vytvorte si k štátnemu dôchodku vlastnú finančú rezervu. Pri PDZ ide o priame investovanie do fondov, mimo dôchodkovej regulácie štátom. Špecializujeme sa na investičné portfólia so silnou orientáciou na dôchodkové zabezpečenie. Ťažíme z dlhoročných skúseností našich manažérov, ktorí dlhé roky pracujú s produktami dôchodkového zabezpečenia a zastávajú názor, že najlepšou cestou je investovanie do podielových a ETF fondov.

Prehľad o investícii

U obchodníka s cennými papiermi si otvárate svoj majetkový účet. Na účte vidíte výšku investícií, aktuálnu hodnotu účtu, priebeh vývoja hodnoty účtu a podobne.

Bezpečnosť investície

Aj malé investície sú rozložené do viacerých nástrojov, a tým sa minimalizuje riziko na minimum.

Vaše peniaze nevlastníme

Medzi najdôležitejšie faktory patrí skutočnosť, že správcovská spoločnosť, ani obchodník s cennými papiermi nikdy nie je vlastníkom vašich investovaných peňazí, resp. cenných papierov či podielov vo fondoch. Tieto spoločnosti len evidujú váš majetok a jeho hodnotu.

Bez dane

Pokiaľ držíte kapitálovú investíciu viac ako 1 rok, výnos je oslobodený od zdanenia.

Flexibilný účet

Môžete kedykoľvek meniť výšku vkladu, v prípade problémov prerušiť platenie a na požiadanie je vám kedykoľvek vyplácaná renta a zostatok na účte.

Zhodnotenie

Priemerne zhodnotenie investície sa môže pohybovať až na úrovni 10% p.a..

Kedy začať s pravidelným investovaním?

Na vytvorenie potrebnej finančnej rezervy na dôchodok je najlepšie začať ihneď po nástupe do zamestnania. Dlhodobým investovaním malých čiastok, ktoré minimálne zaťažia mesačný rozpočet umožníte, aby vaše výnosy v priebehu 30-tich rokov mali vyššiu hodnotu ako samotné vklady. Najlepší čas na začatie je práve dnes.

Benefit od zamestnávateľa zamestnancom

Ak chcete ukázať svojim zamestnancom, že si ich vážite a myslíte na ich budúcnosť, tak PDZ je tá správna cesta. Prispievajte im k sume, ktorú oni posielajú na PDZ tiež určitou čiastkou každý mesiac a zaručte im krásny čas na dôchodku s dostatkom financií na ich životný štandard.

Upozornenie na riziká

Tento investičný prieskum slúži len na informačné účely a informácie v ňom uvedené nie sú investičným poradenstvom alebo osobným odporúčaním. Investičná stratégia uvedená v tomto investičnom prieskume nemusí byť vhodná alebo primeraná pre každého klienta, alebo potenciálneho klienta, a to v závislosti od jeho znalostí a skúseností v oblasti investícií týkajúcich sa predmetnej investičnej stratégie, jeho finančnej situácie vrátane schopnosti znášať straty, a od jeho odolnosti voči riziku a investičných cieľov.

Máte záujem o lepšie dôchodkové zabezpečenie?

Privátne dôchodkové zabezpečenie je určené pre klientov, ktorí plánujú vlastnú finančnú rezervu k štátnemu dôchodku v rámci investovania do portfólia so silnou orientáciou na dôchodkové zabezpečenie.

Kontaktujte nás a tím našich odborníkov Vás bude čoskoro kontaktovať.

Máte viac otázok ohľadne investovania?

Zanechajte nám kontakt. Naši profesionáli vás budú čoskoro kontaktovať a radi vám odpovedia na všetky vaše otázky.