Aktívne investovanie v spolupráci s expertom

Investičné produkty pre odvážnych investorov
stripes blue vertical HABERL

Riadené portfólio

Klientovi jeho riadené portfólio vytvoríme na mieru z tých najlepších investičných nástrojov z európskych a svetových trhov.

Potenciál vysokého výnosu

Vyhľadávame prevažne podhodnotené akcie spoločností s vysokým potenciálom rastu a výplatou dividend. Využívame aj stratégie na akciové indexy či dlhopisy.

Rozloženie rizika

Investičnú stratégiu nastavíme tak, aby sme portfólio optimálne diverzifikovali a rozložili tak riziko.

Riadenie investície odborníkmi

Vďaka dôkladnej znalosti trhov naši odborníci dokážu priniesť zaujímavé výsledky každému investorovi.

Dostupnosť peňazí

Investícia nie je nijak viazaná. Peniaze môžete mať k dispozícii prakticky kedykoľvek s prihliadnutím na aktuálnu trhovú situáciu.

Typy riadených portfólií

Dynamické portfólio

Cieľom dynamického portfólia je pravidelné prekonávanie benchmark S&P 500 Index. Manažment portfólia je realizovaný na základe Markowitzovej teórie efektívnych portfólií.

Konzervatívne portfólio

Cieľom konzervatívnej stratégie je dosahovanie výnosu z pohybu cien vládnych dlhopisov s maturitou od 1 do 25 rokov, ktorých kreditná kvalita je vždy v investičnom stupni.

Portfólio na mieru

Zostavíme vám riadené portfólio na mieru podľa vaších požiadaviek z rôznych investičných nástrojov ako sú akcie, dlhopisy, podielové fondy, ETF fondy, a iné.

Hľadáte stabilné a dlhodobé investície?

Sme HABERL – skupina expertov na investovanie. Pomáhame klientom žiť bohatší život vďaka tým najlepším investičným produktom či našim vlastným dlhopisom.