fbpx
Search
Nastavenie filtra
Iba presné zhody
Hľadanie v názve
Hľadajte v texte

Vyvážené investičné portfólio BALANCE

Investovanie do akcií, ETF štátnych dlhopisov a ETF zlata

Odporúčaný horizont

od 3 rokov

Predpokladaný cieľový výnos

od 6 % p.a.

BALANCE

Aktívne riadené investičné portfólio BALANCE je určené pre klientov, ktorí uprednostňujú portfólio manažéra na spravovanie majetku. Ponúka pravidelnú a komplexnú starostlivosť o majetok klienta.

Úlohou portfólio manažéra je za vopred určenej investičnej stratégie vyhľadávanie vhodných investičných príležitostí, sledovanie diania na finančných trhoch a dlhodobé zhodnocovanie majetku klienta.

Investičné portfólio BALANCE je určené pre klientov, ktorí hľadajú...

116 % za 5 rokov

Za obdobie od 31.12.2016 do 31.12.2021 naše vyvážené riadené investičné portfólio BALANCE dosiahlo simulovanú výkonnosť v mene EUR 116,88 %.

Zdroj informácií: IEX cloud, EOD Údaje sa týkajú simulovanej výkonnosti a výkonnosť v minulosti nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Simulovaná výkonnosť pre portfólio bola vypočítaná z prvotného vkladu na začiatku prezentovaného obdobia, pričom zastúpenie jednotlivých aktív bolo určené pevne stanovenými váhami portfólií. Všetky výnosy sa prepočítavajú z meny USD na menu EUR, pričom výkonnosť je meraná ku koncu každého dňa, na základe uzatváracích cien aktív na príslušných burzách. Výnosy sa zobrazujú pred odpočítaním akýchkoľvek poplatkov a provízií a pred zdanením. Pre zistenie čistej výkonnosti portfólia je potrebné zahrnúť vplyv poplatkov podľa aktuálneho cenníka. Všetky údaje o výkonnosti portfólia za príslušné časové obdobia sú uvedené ako hrubá simulovaná výkonnosť.

Čo portfólio BALANCE obsahuje?

Vyvážené investičné portfólio BALANCE je zložené z amerických najvýkonnejších spoločností ako sú napríklad Apple, Amazon, Microsoft, Nvidia, McDonald’s či Berkshire Hathaway.

Konzervatívnu zložku portfólia tvorí ETF fond, ktorý kopíruje vývoj štátnych dlhopisov krajín eurozóny ako sú napríklad Nemecko, Francúzsko, Španielsko, Holandsko či Belgicko, a ETF s podkladovým aktívom zlata.

Máte záujem o investovanie do portfólia BALANCE?

21,16 % za 12 mesiacov

Portfólio BALANCE za obdobie od 31.12.2020 do 31.12.2021 dosiahlo simulovanú výkonnosť v mene EUR 21,16 %.

Zdroj informácií: IEX cloud, EOD Údaje sa týkajú simulovanej výkonnosti a výkonnosť v minulosti nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Simulovaná výkonnosť pre portfólio bola vypočítaná z prvotného vkladu na začiatku prezentovaného obdobia, pričom zastúpenie jednotlivých aktív bolo určené pevne stanovenými váhami portfólií. Všetky výnosy sa prepočítavajú z meny USD na menu EUR, pričom výkonnosť je meraná ku koncu každého dňa, na základe uzatváracích cien aktív na príslušných burzách. Výnosy sa zobrazujú pred odpočítaním akýchkoľvek poplatkov a provízií a pred zdanením. Pre zistenie čistej výkonnosti portfólia je potrebné zahrnúť vplyv poplatkov podľa aktuálneho cenníka. Všetky údaje o výkonnosti portfólia za príslušné časové obdobia sú uvedené ako hrubá simulovaná výkonnosť.

Chcete investovať do portfólia BALANCE?

Máte otázky ohľadom investovania do portólia BALANCE? Kontaktujte nás.

Zdaňovanie investície

Kapitálový výnos plynúci z investícií obchodovaných na burze nie je v SR od 1. 1. 2016 zdaňovaný, ak je pozícia v investícií držaná viac ako jeden rok. Dividendový výnos podlieha normálnemu daňovému režimu, ako aj kapitálový výnos plynúci z investícií držaných menej ako jeden rok. Zdaňovanie výnosov z každej investície závisí od osobitých pomerov každého klienta.

Upozornenie na riziká pri investovaní

Uvedené údaje predstavujú investičný prieskum spoločnosti HABERL Wealth Management, o.c.p., a.s., so sídlom: Trnavská cesta 74/a, 821 02 Bratislava, IČO: 53 070 194, v zmysle § 73c a súvisiaceho zákona č. 566/2001 z.z. o cenných papieroch a investičných službách. Tento investičný prieskum slúži, len na informačné účely a informácie v ňom uvedené nie sú investičným poradenstvom alebo osobným odporúčaním. Investičná stratégia uvedená v tomto investičnom prieskume nemusí byť vhodná alebo primeraná pre každého klienta, alebo potenciálneho klienta, a to v závislosti od jeho znalostí a skúseností v oblasti investícií týkajúcich sa predmetnej investičnej stratégie, jeho finančnej situácie vrátane schopnosti znášať straty, a od jeho odolnosti voči riziku a investičných cieľov.

Urobte prvý krok k svojim vysokým výnosom. Pomôžeme Vám. Nezáväzne.

Zanechajte nám kontakt a náš Wealth Manager Vám nezáväzne odpovie na otázky a poradí s výberom investičnej stratégie vhodnej priamo pre Vás. Všetko úplne bezplatne a nezáväzne